Tag: IKC

CDA: Trage Raad van State kost Hattem twee ton

CDA-fractievoorzitter Teun Juk stelde afgelopen maandag 27 mei tijdens de gemeenteraadsvergadering een vraag over de nieuwe noodlokalen bij de Van Heemstraschool. Zijn fractie had...

Raad van State schort plannen Woonzorgzone Geldersedijk op

De belangengroep Geldersedijk heeft, mede namens ongeveer 50 personen, bij de Raad van State het verzoek gedaan om de plannen voor de IKC in...

Concept plan Bewegingsboulevard gepresenteerd

Op dinsdag 8 februari 2022 vond het Planfestival plaats. Het Planfestival is georganiseerd om inwoners van Hattem te informeren en te betrekken bij het...

Belangengroep wzz Geldersedijk gaat naar de Raad van State

Maandagavond 13 december 2021 heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan van de woonzorgzone Geldersedijk. De Belangengroep heeft de overtuiging, dat...

Ondanks bezwaren oppositie stemt raad in met bestemmingsplan Woonzorgzone Hattem

Het geluidsonderzoek zou niet kloppen, er dreigt een parkeerprobleem, het participatietraject is niet goed doorlopen en er ligt geen goed onderzoek of de bodem...

Gemeenteraad Hattem stemt in met bestemmingsplan WZZ en krediet IKC

In de digitale Hattemse raadsvergadering, die zich kenmerkte door opgestoken handjes voor interrupties, werd maandagavond gedebatteerd over het Bestemmingsplan Woonzorgzone Geldersedijk en de Definitieve...

‘Ook aanvullend geluidsonderzoek voldoet niet’, zegt expert over heikel Hattems dossier

De gemeenteraad van Hattem moet maandagavond beslissen over de plannen voor de woonzorgzone op het terrein van de voormalige ijsbaan. Een heikel dossier, omdat...

Wat vindt VVD Hattem van de woonzorgzone en het IKC?

Morgen is er een belangrijke vergadering voor de Hattemse gemeenteraad. De raad neemt besluiten die grote invloed hebben voor zowel jonge als oudere Hattemers. Tot...

Gemeente: Geluidsonderzoek WZZ voldeed en voldoet aan normen

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) bracht op verzoek van de Belangengroep Geldersedijk een rapport uit over het geluidsonderzoek. Door dit rapport en de inspreekreactie...

Belangengroep WZZ Geldersedijk dient klacht in bij ombudsman

De belangengroep Woonzorgzone Geldersedijk heeft schriftelijk een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman over de besluitvorming voor de vestiging van het eerste IKC van...