Privacyverklaring en cookiebeleid

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van alle persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen zoals gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring laten wij weten welke gegevens wij onder andere verzamelen, voor welke doeleinden en wat uw rechten zijn. Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring en het cookiebeleid nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Wie is de gegevensverantwoordelijke
RTV Hattem
Daendelsweg 2
8051 DX Hattem

RTV Hattem verbindt en verrijkt de stad Hattem en zijn inwoners met producten die informeren, inspireren en amuseren en levert daarmee een betekenisvolle, onafhankelijke bijdrage aan de Hattemse samenleving. RTV Hattem is er voor iedereen; niemand wordt uitgesloten.

Welke gegevens worden bewaard
Wij streven er naar om u correct te informeren over nieuws via de lokale radio en televisie en social media en YouTube.

Formulier op de website
Wanneer u een formulier op onze website invult, worden de door u ingevulde gegevens per e-mail aan ons verzonden. Er wordt altijd een kopie van het door u verzonden formulier naar het door u ingevulde e-mailadres verzonden voor uw eigen administratie. Een kopie van het verzonden formulier zal online worden bewaard als back-up.

Waarom worden de gegevens bewaard
Bij het verwerken van uw gegevens houden wij ons aan de eisen zoals gesteld in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Er is dan ook altijd een juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gerechtvaardigd belang
Wij zijn altijd bezig om onze diensten te optimaliseren en vernieuwen. De gegevens die wij verkrijgen, gebruiken wij daarom ook voor analysedoeleinden en om onze diensten aan te passen en te verbeteren.

Hoelang worden de gegevens bewaard
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dit nodig is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, of voor zover dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om (commerciële) geschillen te beslechten.

Veiligheid van uw gegevens
Wij zullen alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Onze website heeft een SSL certificaat en werkt met een beveiligde verbinding met software die up-to-date is.

Uw rechten / transparantiebeginsel
Toegang
U heeft na schriftelijk verzoek het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien. We zijn graag bereid uw eventuele vragen te beantwoorden.
Wijzigen
U kunt ons schriftelijk verzoeken om rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens als u van mening bent dat de persoonsgegevens die we verwerken, onjuist of onvolledig zijn.
Verwijderen
U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. om fiscale redenen).

Cookiebeleid
Onze website maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScripts. Dit zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer opslaat wanneer u onze website bezoekt. U kunt cookies ook verwijderen of blokkeren, daarvoor verwijzen wij naar de uitleg onderaan ons cookiebeleid.
Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken.

Welke cookies worden gebruikt
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics cookies. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website in kaart te brengen en te analyseren, zodat de kwaliteit en/of de effectiviteit van de website verbeterd kan worden.
De website gebruikt Google Analytics-cookies conform de handleiding die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft opgesteld. Er is dan ook een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. In deze overeenkomst staan afspraken tussen ons (als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens) en Google (als verwerker van persoonsgegevens).
De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd, zo wordt uw ip-adres nadrukkelijk niet meegegeven.
De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Social media
Op onze website bieden wij linken naar verschillende sociale platformen aan, opdat u verbinding kan maken met uw eigen social media account. Deze linken zijn gemarkeerd met een logo en/of tekstlink. Bij gebruikmaking van de link maakt uw internetbrowser een directe verbinding met de servers van het betreffende social media platform.
Indien u gedurende uw bezoek aan onze website met uw account aangemeld bent bij een van deze social media platformen en onze webcontent wilt delen, wordt deze informatie gekoppeld aan uw social media account.
Voor meer informatie over wat deze sociale media platformen met de (persoons)gegevens doen die zij via eventuele cookies verwerken, verwijzen wij naar hun eigen privacy verklaringen. Wij hebben hier geen invloed op.
Functionele cookies
Functionele cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website of het optimaliseren van gebruiksgemak, zoals het automatisch invullen van uw gegevens in een formulier. Met functionele cookies worden geen persoonsgegevens verzameld.
Embedded content
Op onze website maken we gebruik van content van derden. Deze content komt van een andere bron en wordt m.b.v. een code op onze website geplaatst. Voorbeelden hiervan zijn (Youtube) video’s en Google Maps. Deze codes maken gebruik van cookies, zodat de inhoud op de juiste manier gepresenteerd wordt.
Voor meer informatie over wat derden doen met de verkregen informatie verwijzen wij naar hun eigen privacy verklaringen.

Hoe kunt u cookies verwijderen of blokkeren
Als u niet wilt dat er cookies worden geplaatst, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Hoe u de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Kies hieronder de browser die u gebruikt en volg de uitleg voor het weigeren of blokkeren van cookies.
Wanneer u onze website bezoekt via verschillende browsers, dan moet u voor elke browser apart de cookies weigeren of blokkeren.
Google Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari
Opera

Tot slot
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
De privacyverklaring en het cookiebeleid kunnen worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen op deze pagina aangeven. We raden u aan deze pagina geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring en ons cookiebeleid op de hoogte bent.