Ondanks bezwaren oppositie stemt raad in met bestemmingsplan Woonzorgzone Hattem

Het geluidsonderzoek zou niet kloppen, er dreigt een parkeerprobleem, het participatietraject is niet goed doorlopen en er ligt geen goed onderzoek of de bodem wel een gebouw van drie verdiepingen kan dragen: oppositiepartijen D66 en HattemCentraal noemden maandagavond een hele rits redenen om nog geen beslissing te nemen over het bestemmingsplan voor de woonzorgzone in Hattem. De coalitie schoof die bezwaren opzij, en stemde als een blok voor doorgang van het proces.

Over de woonzorgzone is al twee jaar veel onrust. In 2019 besloot de gemeenteraad dat een integraal kindcentrum, dat eerst elders gepland stond, toegevoegd moest worden aan het gebied. Omwonenden en ouderen strijden sindsdien tegen de komst van dat IKC, dat plaats biedt aan twee scholen, een buitenschoolse opvang en een beweegboulevard.

Maandagavond werd het bestemmingsplan besproken in de gemeenteraad. Voorafgaand aan die raad had onafhankelijk geluidsexpert Erik Roelofsen al laten weten dat de akoestische onderzoeken niet voldoen aan de wet, en dat er volgens hem dus geen goed besluit genomen kan worden. De bezwaren van de geluidsexpert werden door wethouder Auke Schipper weerlegd: volgens hem is Roelofsen al een stap verder met zijn bezwaren, bij de vergunningsprocedure. Tegen de tijd dat vergunningen worden aangevraagd, zullen zijn bezwaren pas relevant zijn, zegt de wethouder.

Kritisch op de participatie
De fractie van HattemCentraal was niet gerustgesteld door die woorden, en wilde liever wachten met stemmen tot duidelijk is wie er nu gelijk heeft. Ook is de fractie kritisch op het participatietraject. Omwonenden en ouderen zijn in 2019 volgens de fractie overvallen door het verplaatsen van het IKC naar de woonzorgzone, en staan sindsdien voor een voldongen feit. Over dat IKC is volgens de omwonenden niet meer te praten met de gemeente. De wethouder antwoordde op deze bezwaren door te wijzen op het feit dat deze locatie altijd een optie is geweest voor dit IKC, en dat omwonenden dus wel degelijk voor 2019 hierover in gesprek hadden kunnen gaan met de gemeente.

D66 had nog enkele andere bezwaren op de procedure. De partij diende eind 2020 een motie in, waarin de wethouder werd opgedragen nog extra onderzoek uit te voeren naar de parkeerplekken in het gebied. De verwachting is dat daar straks veel te weinig parkeerplaatsen zullen zijn. Schipper wil die eventuele problemen, net als de te verwachten verkeersproblemen in de wijk, op een later moment bekijken.

Ook het tweede deel van de motie heeft de wethouder volgens D66 niet goed uitgevoerd. Het voormalige ijsbaanterrein staat bekend als erg nat, en de vraag is dus of het überhaupt haalbaar is om daar gebouwen van drie verdiepingen te plaatsen zonder enorme extra kosten te maken. D66 vroeg in de motie om een extra onderzoek, maar dat is nooit uitgevoerd.

Raad van State
Ondanks de bezwaren van de oppositiepartijen, spraken coalitiepartijen ChristenUnie, CDA en PvdA gezamenlijk over ‘een breed gedragen’ en ‘goed onderbouwd’ plan. Die partijen willen haast maken, en stemden daarom voor de wijziging van het bestemmingsplan. D66 en HattemCentraal waarschuwden allebei dat haastige spoed kan leiden tot veel langere procedures, tot aan de Raad van State aan toe, maar de coalitie verwacht daar weinig problemen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in