Zendtijd voor de kerken

zondag 09.00-12.00 uur
zondag 19.00-21.00 uur (herhaling)
woensdag 09.00-12.00 uur (herhaling)

🔊 Luister live Radio Hattem 📺 Kijk live mee ⏮️ Uitzending gemist?

De uitzending van zondag 21 april komt vanuit de Gasthuiskerk en begint om 9.30 uur. Voorganger is ds. Hans Slotman uit Kampen.

 • Votum en vredegroet
 • Zingen: Psalm 100:1,2,3 en 4
 • Gebed
 • Schriftlezing: Lucas 5:1-11 en Johannes 21:1-14
 • Tekst voor de preek: Johannes 21:1-14
 • Zingen: Opwekking 585: Er is een dag waar al wat leeft al lang op wacht
 • Tien Geboden
 • Zingen: Psalm 86: 4 en 5
 • Dankzegging en voorbede
 • Collecte
 • Zingen: Liedboek 442: 1,2 en 4 Jezus ga ons voor
 • Zegen