CDA: Trage Raad van State kost Hattem twee ton

CDA-fractievoorzitter Teun Juk stelde afgelopen maandag 27 mei tijdens de gemeenteraadsvergadering een vraag over de nieuwe noodlokalen bij de Van Heemstraschool. Zijn fractie had kennisgenomen van het feit dat er nieuwe noodlokalen nodig zijn bij de Van Heemstraschool. Een en ander is een gevolg van het feit dat de Raad van State nog steeds geen uitspraak heeft gedaan over het bestemmingsplan.

Teun Juk: ‘We zien dus dat het trage handelen van de Raad van State de gemeenschap van Hattem 200.000 euro extra kost’. Overigens vindt hij het prima dat de lokalen vernieuwd worden wanneer ze niet aan de eisen voldoen. Juk: ‘Is dit voor het college geen aanleiding om een spoedbrief naar de Raad van State te sturen om zo schot in de zaak te krijgen?’

Het CDA heeft gezien dat het college deze kosten ten laste het investeringskrediet voor IKC 1 brengt. Op het moment dat de raad dit krediet vaststelde, was niet voorzien dat er 200.000 euro extra uitgegeven moest worden voor noodlokalen. Teun Juk: ‘Is er wel ruimte in het krediet om dit te betalen?’ Verder gaf de CDA fractievoorzitter aan dat de bouwkosten sinds het raadsbesluit enorm zijn gestegen. Hij kon zich vinden in het feit dat het college dit ten laste van het krediet wil brengen, maar vroeg zich wel af of het krediet dan niet opgehoogd zou moeten worden met € 200.000? Juk: ‘Het verlies moeten we nu nemen en niet doorschuiven naar het ravijnjaar 2026.’ 

Wethouder Kastelein was het met de vragensteller eens dat de procedure bij de Raad van State wel erg lang duurt. Helaas heeft de gemeente weinig invloed op de agenda van de Raad van State. Wel wordt er vanuit Hattem regelmatig geïnformeerd naar de voortgang op dit dossier. Wethouder Siderius gaf aan dat het noodzakelijk was om deze noodlokalen te vernieuwen. En de gemeente moet hierin voorzien. Zij bevestigde dat het krediet hiervoor opgehoogd zal moeten worden.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in