Wat vindt VVD Hattem van de woonzorgzone en het IKC?

Morgen is er een belangrijke vergadering voor de Hattemse gemeenteraad. De raad neemt besluiten die grote invloed hebben voor zowel jonge als oudere Hattemers.

Tot mei van dit jaar was de VVD in de gemeenteraad van Hattem vertegenwoordigd met twee zetels. Deze twee raadsleden stapten uit de VVD en gingen verder als HattemCentraal. Erik Kleinpenning van de VVD, die net in februari 2021 was geïnstalleerd als commissielid, moest daardoor stoppen met zijn commissiewerk, omdat de VVD geen deel meer uitmaakt van de gemeenteraad.

Inmiddels is Erik lijsttrekker voor de VVD en de partij doet weer mee met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Omdat de VVD nu niet meer tijdens het debat in de raadszaal is vertegenwoordigd en de besluiten die morgen worden genomen van invloed zijn op toekomstige debatten en besluiten, wil de VVD Hattem graag op deze manier hun standpunten over de woonzorgzone en het IKC op deze wijze onder de aandacht van de Hattemers brengen.

Woonzorgzone Geldersedijk
“VVD Hattem ziet dat de woonzorgzone een lang gekoesterde wens is van inwoners van Hattem en dat het voorziet in de grote behoefte om veilig te wonen, met goede voorzieningen en zorg binnen handbereik.
In 2019 is in de gemeenteraad besloten dat er, naast o.a. woningen voor senioren, ook een Integraal Kind Centrum (IKC) op deze locatie gerealiseerd moet gaan worden. VVD Hattem heeft destijds tegen het IKC op deze locatie gestemd. In 2020 heeft de Raad het stedenbouwkundig plan goedgekeurd. VVD Hattem heeft als enige politieke partij wederom tegen gestemd.”

Gepasseerd station
“Wij denken, net als de Belangengroep Woonzorgzone Geldersedijk, dat het terrein te klein is voor een combinatie van wonen en IKC en maken ons zorgen over geluid, verkeer, – en parkeerdruk en denken dat het belangrijker is om op deze locatie meer woningen te realiseren. Op deze manier is er ook meer ruimte voor starters op de Hattemse woningmarkt. Wij zien echter ook in dat dit inmiddels al een gepasseerd station is en dat het dus essentieel is om de definitieve inrichting van het terrein in goed overleg te doen met de Belangengroep en alle andere belanghebbenden. Wij rekenen op een zorgvuldig, transparant proces waarbij ook recht wordt gedaan aan de behoefte van zowel de Zaaier als de Van Heemstraschool om zo snel mogelijk hun nieuwe gebouw te betrekken,” aldus Erik Kleinpenning.

Maandagavond 13 december 2021 staat het bestemmingsplan van de woonzorgzone Geldersedijk op de agenda van de gemeenteraad van Hattem. Deze vergadering is vanwege de corona-maatregelen digitaal en begint om 20.00 uur.

De vergadering wordt live uitgezonden via radio, tv en webstream.
Klik hier voor de frequenties van RTV Hattem.

Luister live Radio Kijk live TV

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in