Belangengroep wzz Geldersedijk gaat naar de Raad van State

Maandagavond 13 december 2021 heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan van de woonzorgzone Geldersedijk. De Belangengroep heeft de overtuiging, dat de onderbouwing van het bestemmingsplan niet voldoet aan de criteria van een goede ruimtelijke ordening.

Voorafgaand aan de raadsvergadering heeft onafhankelijk geluidsexpert Erik Roelofsen al laten weten dat de akoestische onderzoeken niet voldoen aan de wet. De Belangengroep Woonzorgzone Geldersedijk Hattem heeft daarom besloten om bij de Raad van State in beroep te gaan tegen de goedkeuring van het bestemmingsplan.

Welke bezwaren heeft de Belangengroep?
Volgens de Belangengroep zijn de onderzoeken, die als bijlagen bij het bestemmingsplan horen, niet compleet en bevatten deze essentiële fouten. De groep is van mening dat “niet alle wettelijk verplichte geluidsonderzoeken zijn uitgevoerd, zoals de metingen van het fors toegenomen verkeer op de Hollewand en het Uilennest. Ook is niet gemeten hoeveel lawaai van de spelende kinderen op het schoolplein te horen is in de aanleunwoningen van de Hof van Blom, die op circa 10 meter van het Integraal Kind Centrum komen te staan,” aldus de Belangengroep.

Maar de Belangengroep noemt meer bezwaren. “De plannen voor de Bewegingsboulevard in combinatie met het schoolplein worden pas in februari 2022 gepresenteerd en zijn dus ook niet onderzocht op de gevolgen voor de buurt.”

Parkeerdruk en verkeersdrukte
Ook voorziet de Belangengroep parkeerproblemen. “Ondanks aandringen vanuit de raad is het parkeerprobleem niet binnen het plan opgelost, wat wel verplicht is. Ook in de gemeenteraad hebben diverse fracties twijfels over het gebruik van de parkeerplaatsen aan de andere kant van de Geldersedijk. Dit gaat ongetwijfeld veel parkeerdruk opleveren in de buurt.
De situatie, die ontstaat als er circa 168 auto’s tegelijk op de Bewegingsboulevard moeten staan, vanwege het halen en brengen van de kinderen, is ook niet onderzocht.
De Hollewand is een hele drukke straat met o.a. veel fietsverkeer van en naar Zwolle. Door de komst van de woningen én de scholen op de Oude IJsbaan wordt het aantal verkeersbewegingen 2 x zo groot, wat heel veel onveilige situaties gaat opleveren.”

De Belangengroep volhardt in zijn standpunt dat in de woonzorgzone geen ruimte is voor een IKC, maar wel voor huisvesting van ouderen met een zorgvraag en voor speciale doelgroepen zoals Stichting de Luwte.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in