ANBI

 

Naam
Stichting Omroep Hattem
RTV Hattem / Radio Hattem / TV Hattem

RSIN
804145787

Contactgegevens
Daendelsweg 2
8051 DX Hattem
telefoon 038-4448560
e-mail info@rtvhattem.nl
website www.rtvhattem.nl

Doelstelling
1. Het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente Hattem, hierna te noemen de gemeente;
2. Het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.
3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente.
4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk is.

Beleidsplan
Zie bijlage.

Visiedocument
Zie bijlage.

Bestuur
W. Hoogers – voorzitter
R. Hofman – penningmeester
A. van Winkoop – secretaris

A.Spakman – bestuurslid

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.

Jaarverslag bestuur
Zie bijlage.

Financiële verantwoording
Zie bijlage.