Tag: woonzorgzone Geldsersedijk

Raad van State schort plannen Woonzorgzone Geldersedijk op

De belangengroep Geldersedijk heeft, mede namens ongeveer 50 personen, bij de Raad van State het verzoek gedaan om de plannen voor de IKC in...

Concept plan Bewegingsboulevard gepresenteerd

Op dinsdag 8 februari 2022 vond het Planfestival plaats. Het Planfestival is georganiseerd om inwoners van Hattem te informeren en te betrekken bij het...

Woningmarktonderzoek Gelderland

Een gebrekkige doorstroom van ouderen is de belangrijkste oorzaak van de krapte op de Gelderse woningmarkt. Dat blijkt uit een rondvraag langs gemeenten door...

Ondanks bezwaren oppositie stemt raad in met bestemmingsplan Woonzorgzone Hattem

Het geluidsonderzoek zou niet kloppen, er dreigt een parkeerprobleem, het participatietraject is niet goed doorlopen en er ligt geen goed onderzoek of de bodem...

‘Ook aanvullend geluidsonderzoek voldoet niet’, zegt expert over heikel Hattems dossier

De gemeenteraad van Hattem moet maandagavond beslissen over de plannen voor de woonzorgzone op het terrein van de voormalige ijsbaan. Een heikel dossier, omdat...

Wat vindt VVD Hattem van de woonzorgzone en het IKC?

Morgen is er een belangrijke vergadering voor de Hattemse gemeenteraad. De raad neemt besluiten die grote invloed hebben voor zowel jonge als oudere Hattemers. Tot...

Gemeente: Geluidsonderzoek WZZ voldeed en voldoet aan normen

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) bracht op verzoek van de Belangengroep Geldersedijk een rapport uit over het geluidsonderzoek. Door dit rapport en de inspreekreactie...

Buitenhof Hattem gaat 3 januari 2022 open

Nog enkele weken en dan opent Buitenhof Hattem officieel de deuren voor nieuwe bewoners. Op dit moment wordt nog hard gewerkt door aannemer Nijhuis...

Expert veegt vloer aan met geluidsonderzoek naar Hattemse woonzorgzone

Het onderzoek naar de geluidsgevolgen van de nieuw te bouwen Woonzorgzone in Hattem is niet goed uitgevoerd. Dat concludeert Ingenieur Erik Roelofsen, directeur van...

Ouders De Zaaier en Van Heemstraschool manen gemeente Hattem tot haast

Ouders van de Van Heemstraschool en De Zaaier hebben een brief aan de gemeente gestuurd. Zij vragen hierin “zo veel mogelijk haast te zetten...