Woningmarktonderzoek Gelderland

Een gebrekkige doorstroom van ouderen is de belangrijkste oorzaak van de krapte op de Gelderse woningmarkt. Dat blijkt uit een rondvraag langs gemeenten door Omroep Gelderland in samenwerking met de NOS. Gelderland trekt 5 miljoen euro uit voor maatregelen, zoals een verhuiscoach voor ouderen en 2000 euro verhuisvergoeding per huishouden.

Dat ouderen niet makkelijk doorstromen naar een kleinere woning komt deels doordat er te weinig geschikte en betaalbare seniorenwoningen zijn. Dat tekort staat volgens gemeenten op plek drie in de lijst van grootste problemen op de woningmarkt. Het gebrek aan goedkope koopwoningen staat op nummer één en het tekort aan sociale huurwoningen komt op de tweede plaats. Kleine gemeenten, zoals Hattem, (tot 20.000 inwoners) noemen het tekort aan seniorenwoningen zelfs het grootste probleem, zowel in Gelderland als landelijk gezien.

Situatie in Hattem
In Hattem komt er mogelijk een klein beetje beweging in de markt door de nieuwe zorgappartement aan de Hof van Blom van Het Baken en van Estea. Ook oplevering van de 50 nieuwbouw huurappartementen van Triada aan de Lippenoordweg / Zandkamp  zorgt voor verhuisbewegingen.

Tijdens de rondvraag van Omroep Gelderland benoemden Gelderse gemeenten de volgende grootste problemen op de woningmarkt:


De meest genoemde oorzaak van problemen op de woningmarkt in Gelderland is volgens de gemeenten:


Maar als ouderen blijven zitten, komen er ook geen woningen vrij voor jonge gezinnen of starters en stokt de doorstroom op de woningmarkt. De provincie Gelderland ziet dit probleem ook en wil gemeenten helpen. Ze biedt daarom vanaf januari ouderen een verhuiscoach en een verhuisvergoeding van 2000 euro. Eerst in Nijmegen en op de Veluwe, daarna in andere gemeenten.

Knarrenhof
Volgens een ledenpeiling van ouderenbond KBO-PCOB blijft een overgrote meerderheid van 88 procent in de woning zitten als er geen geschikt alternatief is. Senioren zijn vooral op zoek naar hofjes en aanleunwoningen, maar daar zijn er te weinig van. In Hattem worden de eerste mogelijkheden verkend om een Knarrenhof te realiseren. Dit gebeurt in nauw overleg met Stichting Knarrenhof die ook betrokken is bij de instelling van een trekkersgroep van Hattemers voor dit initiatief.

Wat gemeenten willen
De gemeenten zien vooral heil in het afschaffen van de verhuurdersheffing: de belasting die woningbouwcorporaties betalen voor het bezit van sociale huurwoningen. Gelderse gemeenten noemen dat veruit het vaakst als oplossing. De achterliggende gedachte is dat corporaties dan meer geld in kas houden om betaalbare woningen te bouwen.


Opmerkelijk is dat een derde van de deelnemende Gelderse gemeenten ook aangeeft dat meer ambtenaren nodig zijn om meer te kunnen bouwen. Bouwprocedures duren lang en dat vraagt veel van ambtenaren. Gemeenten zeggen te weinig mensen te hebben om voldoende bouwprojecten van de grond te krijgen.

Andere veelgenoemde obstakels zijn het tekort aan bouwlocaties en het tekort aan subsidies voor kleine bouwprojecten in kleine gemeenten. Veel gemeenten benadrukken daarbij dat er niet één oplossing is voor de problemen op de woningmarkt. Zij zoeken een allesomvattende aanpak met steun van de rijksoverheid.

Zelfbewoningsplicht
Tot slot ziet één op de drie Gelderse gemeenten de zelfbewoningsplicht ook als onderdeel van de oplossing. Dat moet een stokje steken voor particuliere beleggers die de huurprijzen opdrijven. Nu moet je als koper in de meeste gevallen het geluk hebben dat de verkoper liever aan een particulier verkoopt dan aan een investeerder.
Binnenkort gaan nieuwbouwwoningen van Het Veen – fase 3 in Hattem in verkoop. Vijf tussenwoningen behoren tot de goedkoopste woningen in dit project en aan de aankoop van deze vijf woningen is de voorwaarde van zelfbewoning verbonden.

 

Dit artikel is geschreven op basis van informatie van mediapartner Omroep Gelderland.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in