Tag: woon- zorgzone

Minder dan 1% woningen Hattem is aardgasvrij

In 2050 moeten alle huishoudens in Nederland CO2-neutraal zijn. Dat is een van de uitdagingen om het klimaatakkoord van Parijs te halen. Uit onderzoek...

Bewegingsboulevard valt buiten de prijzen

De jury van de Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat heeft 7 plannen gekozen die kans maken op € 20.000. In totaal waren er 61 plannen ingediend. Tot...

Belangengroep Woonzorgzone Geldersedijk voelt zich niet gehoord

De belangengroep Woonzorgzone Geldersedijk in Hattem vindt het debat dat vorige week in de commissie Ruimtelijke en Algemene zaken plaatsvond over de woonzorgzone teleurstellend....

Bewegingsboulevard te snel van start

Er staat iets groots te gebeuren in Hattem. Na jaren en jaren vergaderen lijkt het erop dat er nu eindelijk een Woonzorgzone komt. En...

Zorgen om invulling woonzorgzone IJsbaanterrein

Een belangengroep maakt zich zorgen over de invulling van de woon-zorgzone op het voormalige IJsbaanterrein. De groep is opgericht door omwonenden van het IJsbaanterrein...

Digitale informatiebijeenkomst ‘Woonzorglocatie Geldersedijk’

De gemeente Hattem houdt een digitale informatiebijeenkomst over de Woonzorglocatie Geldersedijk op dinsdagavond 20 oktober. Tijdens deze avond wordt het Stedenbouwkundig plan gepresenteerd en...

Zorgen om invulling woonzorgzone

Deze week stuurden Noud en Luuk een boze brief naar de burgemeester omdat hun speeltuin, speelterrein De droge driehoek aan de Hollewand verdwijnt. Maar...

Gemeenteraad stemt met kleinst mogelijke meerderheid in met voorbereidingskrediet IKC

Maandagavond is tijdens de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Hattem gestemd over het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de bouw van een IKC (Integraal...

Overeenkomst bouw IKC op ijsbaanterrein getekend

De gemeente Hattem, Stichting Cambium en Florion hebben een overeenkomst ondertekend over het bouwheerschap van het nieuw te bouwen Integraal Kindcentrum (IKC). Het eerste...

Gemor over woon- zorgzone Hattem

De gemeente Hattem wil een woon- zorgzone inrichten bij de Geldersedijk op het voormalig ijsbaanterrein. Door de gemeente zijn verschillende informatieavonden en klankbordbijeenkomsten gehouden...