Zorgen om invulling woonzorgzone

Deze week stuurden Noud en Luuk een boze brief naar de burgemeester omdat hun speeltuin, speelterrein De droge driehoek aan de Hollewand verdwijnt. Maar niet alleen deze twee jongens zijn boos. Bij de speelplek hangt een spandoek waarop zorgen worden geuit over de invulling van de woonzorgzone.

Brief aan burgemeester
Noud en Luuk stuurden een brief aan de burgemeester. Zij zijn boos omdat hun speeltuin verdwijnt. Waarnemend burgemeester Van Asseldonk wilde weten wie deze twee jongens zijn en plaatste een oproep op Twitter. De jongens zijn inmiddels bekend en de burgemeester zal met hen een afspraak maken voor een gesprek.

Spandoek
Maar er is meer zorg over de invulling van de woonzorgzone. Dit blijkt uit een spandoek dat op het terrein hang met de volgende tekst: Woonzorgzone is 3 hoge flats langs Hollewand. Dit kan niet waar zijn! Op deze zone past geen school met gymzaal! Bewoners aan de Hollewand en het Uilennest en omgeving maken zich zorgen over de bouw van het IKC.

In maart 2019 besloot de gemeenteraad met ruime meerderheid dat het eerste IKC van Hattem, dat bestaat uit De Van Heemstraschool en De Zaaier, ook in de woonzorgzone moet komen. De bouwdichtheid in de woonzorgzone wordt door deze school groter, zeker als er ook nog een gymzaal bij komt.

Lege sporthal MFC De Marke
De beoogde lokatie op het voormalig Noordgouwterrein, naast een veelal leegstaande sporthal in MFC De Marke, werd niet geschikt bevonden. Tot nu toe hebben protesten van de VVD en de PvdA en verschillende insprekers tijdens raads- en commissievergaderingen de overige leden van de gemeenteraad niet op andere gedachten kunnen brengen. Recent is zelfs, met de kleinst mogelijke meerderheid, een besluit genomen over het voorbereidingskrediet.

Wensen van zorgbehoevende mensen en kinderen
Uitgangspunt van deze woonzorgzone is dat er woningen voor ouderen komen in de onmiddellijke nabijheid van zorgvoorzieningen en de te bouwen zorginstelling voor Het Baken. In de woonzorgzone aan de Geldersedijk zijn reeds een huisartsenpraktijk en aanleunwoningen gevestigd. In de stedenbouwkundige visie staat als onderliggende opgave geschreven: Hoe kunnen we een gebied maken dat maximaal inspeelt op de wensen van zowel mensen met een zorgbehoefte als op de wensen van kinderen? En in het verlengde daarvan: hoe kunnen we deze uiteenlopende wensen en groepen met elkaar in verbinding brengen, opdat dit leidt tot synergie en daarmee meerwaarde? Een vraag die, zoals nu blijkt uit de protesten, niet eenvoudig te beantwoorden is.

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in