Overeenkomst bouw IKC op ijsbaanterrein getekend

De gemeente Hattem, Stichting Cambium en Florion hebben een overeenkomst ondertekend over het bouwheerschap van het nieuw te bouwen Integraal Kindcentrum (IKC). Het eerste IKC van Hattem krijgt een plek op het oude ijsbaanterrein. Door het ondertekenen van de overeenkomst zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor de bouw van het onderwijscomplex. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het verstrekken van kredieten.

B&W stelt de gemeenteraad daarom voor in te stemmen met het voorstel om aan de schoolbesturen Cambium (Van Heemstraschool) en Florion (De Zaaier) een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ter hoogte van €621.725,- (inclusief €155.431 deel kinderopvang) voor de voorbereiding van de bouw van IKC 1 Hattem. Daarnaast houdt de gemeente toezicht op de afspraken uit de overeenkomst, de eisen aan het gebouw en de voortgang van de bouw.

Scholen bepalen vormgeving
De drie partijen zien verschillende voordelen in deze taakverdeling. Martijn Hospers, wethouder onderwijs, licht toe: ‘We zijn blij dat we met deze ondertekening weer een stap dichter bij de bouw van het eerste Hattemse IKC zijn. Volgens mij hebben we met deze overeenkomst een goede taakverdeling bereikt: de scholen kunnen het gebouw zelf vormgeven naar hun inzichten. De gemeente maakt de bouw mogelijk. De gemeente ziet toe op de financiën en zorgt dat het gebouw voldoet aan de gestelde eisen. Ook houden we uiteraard in het zicht dat de bedoeling van het gebouw tot stand komt: zorgen dat de verschillende partijen zo goed mogelijk samenwerken met als belangrijkste doel een optimaal klimaat voor kinderen om zich te ontwikkelen.’

Nadenken over visie op onderwijs
De scholen zijn niet alleen bezig geweest met deze overeenkomst, maar maken ook al concrete plannen voor de bouw en de activiteiten die in het gebouw plaats gaan vinden. Ben Roeten, bestuurder van Stichting Cambium licht toe: ‘We denken op dit moment al concreet na over onze visie op onderwijs: de manier waarop we les willen geven. Dat is belangrijk, want de manier waarop het gebouw ingericht is, is van invloed op hoe je onderwijs geeft. En nu zitten we in een fase dat we het gebouw nog precies zo kunnen bouwen en inrichten als we nodig vinden.’

‘Ook kijken we naar de partijen die in het gebouw komen en hoe die met elkaar samen gaan werken. Ook dat is van invloed op de ruimtes die je nodig hebt en hoe je die moet inrichten. Ik verwacht dat we op deze manier een gebouw neer kunnen zetten dat zo goed mogelijk past bij waar het voor bedoeld is.’, vult Gert Laarman, directeur-bestuurder van Florion, aan.

Planning
De partijen hebben afgesproken dat er in het eerste kwartaal van 2021 een voorlopig ontwerp voor het gebouw moet liggen. De scholen streven er naar dat de eerste lessen worden gegeven in het gebouw in het derde kwartaal van 2022.

Integraal Kindcentrum
In de onderwijsvisie, geschreven door de gemeente en de schoolbesturen samen, staat dat de zes Hattemse basisscholen worden geclusterd op drie locaties in de vorm van een Integraal Kindcentrum. In een IKC komen allerlei functies die passen bij opgroeiende kinderen bij elkaar. Naast de basisscholen komen er in ieder geval ook kinderopvangorganisaties in de panden. Door samen in een pand te werken, wordt de samenwerking tussen de partijen makkelijker en dat komt de kinderen die er les volgen of opgevangen worden ten goede. Opvang en school sluiten immers beter op elkaar aan.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in