Belangengroep Woonzorgzone Geldersedijk voelt zich niet gehoord

De belangengroep Woonzorgzone Geldersedijk in Hattem vindt het debat dat vorige week in de commissie Ruimtelijke en Algemene zaken plaatsvond over de woonzorgzone teleurstellend. De groep had meer reacties en vragen vanuit de politiek verwacht aangezien meer dan 500 Hattemers een handtekening hebben gezet onder een petitie voor herziening van de plannen.

Namens de belangengroep sprak Herman van Raalte de commissieleden toe. Volgens de belangengroep is het voormalige ijsbaanterrein te klein voor een Integraal Kindcentrum en seniorenwoningen. De komst van de twee scholen gaat ten koste van een goede inpassing van de woonzorgzone die de gemeente op deze locatie wil realiseren.

Heroverweging plannen
De bezorgde Hattemers wensen een heroverweging van de plannen. Er zijn volgens hen betere alternatieven zoals het bouwen van een IKC voor de twee scholen op het voormalige terrein van de Noordgouw, conform het oorspronkelijk collegevoorstel. Naast een betere spreiding van de onderwijsvoorzieningen laat een rapport van de commissie Wouter Bos volgens de groep zien dat de zorg voor senioren anders moet dan de gemeente nu beoogt in de woonzorgzone. Overlast, verkeersdruk en de vier woonlagen van de te bouwen appartementenblokken zijn andere punten waarom de alternatieve plannen van de belangengroep beter zouden zijn.

“We hebben geprobeerd om met onze inspraakreactie constructief en pro-actief mee te denken. De standpunten die wij aandragen zijn niet zomaar uit de duim gezogen. Hiervoor zijn deskundigen geraadpleegd. Er zijn veel nieuwe inzichten. We voelen ons niet gehoord. We voelen ons wél gesteund door de VVD. Voor ons gevoel is het nog geen gelopen race,” aldus woordvoerder Jolanda Westerink namen de Belangengroep.

Facebookpagina
Duidelijk is dat de belangengroep zich niet zonder slag of sloot bij de huidige plannen voor de woonzorgzone neerlegt. Inmiddels is een Facebookpagina opgezet om alle informatie kenbaar te maken. Achter de schermen lopen nog gesprekken met diverse belangengroepen. De belangengroep wil voor 23 november de handtekeningen aanbieden aan het college van B&W of aan leden van de gemeenteraad.

Bericht in samenwerking met deHattemer.nl

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in