Tag: sociaal domein

Loket 0-100 vernieuwd van start

De gemeente Hattem heeft een Loket 0-100. Gisteren is het team van mensen dat hierin samenwerkt op feestelijke wijze gestart. Bij deze start waren...

Nieuw Ontwerp beschermd wonen

De komende jaren zijn grote verschuivingen te verwachten op het beleidsveld Beschermd Wonen. Die verschuivingen zijn vooral financieel van aard. Hattem werkt hiervoor samen...

Twee nieuwe leden Participatieraad

Per 1 februari zijn twee nieuwe leden benoemd in de Participatieraad. Het zijn Mariëlle Karssing en Wim Rave. Karssing heeft een goede kennis over de...

Aantal bijstandsontvangers Hattem ligt ver onder landelijk gemiddelde

Halverwege 2020 waren er op elke duizend inwoners van Nederland 28 mensen die bijstand ontvingen. In Hattem 10,6 mensen per duizend inwoners. De bijstandsdichtheid...

Aantal bijstandsuitkeringen Hattem in 2020 gelijk gebleven

In 2020 kreeg Nederland te maken met de Coronacrisis. Veel bedrijven en zelfstandig ondernemers verkeren in zwaar weer door de opgelegde maatregelen. Het veelvoudig...

Zorgen gemeenten Kop van de Veluwe over financiën

De vijf wethouders financiën van de gemeenten op de ’Kop van de Veluwe’ waartoe ook Hattem behoort, hebben een brief gestuurd aan de VNG....

Hattemers starten re-integratietrajecten bij PEC Zwolle United

Deze week beginnen vijf Hattemse kandidaten via PEC Zwolle United aan een re-integratietraject. De gemeente Hattem is sinds een aantal jaren partner van PEC...

Dimence Groep zoekt (ex)cliënten die willen meedenken

Dimence Groep (Dimence, Transfore, Mindfit, De Kern, WijZ en Jeugd ggz) is op zoek naar (ex) cliënten die willen meedenken over inspraak en medezeggenschap...

Kick-off Steunouder-project Hattem

Afgelopen donderdag, 27 juni jl. vond de officiële ondertekening plaats van het project Steunouder Hattem. De overeenkomst werd getekend door Mathilde Stam, directeur Stichting...

Passende zorg voor mensen met een complexe zorgvraag

Zorgorganisatie ’s Heeren Loo en MEE Veluwe starten een gezamenlijk project om mensen met een (licht) verstandelijke beperking en een complexe zorgvraag beter passende...