Voor Mekaar praat Adviesraad Sociaal Domein bij

Maandagavond 12 februari was Stichting Voor Mekaar voorzitter Hans Havinga te gast bij de Adviesraad Sociaal Domein. Tijdens een vergadering van deze raad praatte hij de leden bij over de activiteiten van Voor Mekaar. Het delen van kennis over deze Hattemse vrijwilligersorganisatie hielp de adviesraad om een goed beeld te krijgen van een van de spelers in het Hattemse sociale netwerk.

Wat Voor Mekaar doet
Havinga staat op de agenda aangekondigd als ‘spreker’, maar dat loopt al gauw uit op een geanimeerd gesprek, want de deelnemers hebben nogal wat vragen. Bijvoorbeeld waar de dienstverlening van Voor Mekaar begint en waar deze ophoudt. Havinga schetst eerst de vormen van dienstverlening die Voor Mekaar biedt. Die lopen uiteen van het – al dan niet samen – doen van boodschappen, een incidenteel autoritje of het tijdelijk ontlasten van een mantelzorger en een aantal andersoortige vormen van dienstverlening.

‘We doen wat we kunnen’
In antwoord op de vragensteller reageert de Voor Mekaar voorzitter: ‘Iedere aanvraag wordt van situatie tot situatie bekeken. Daarbij zijn er twee grenzen. De dienstverlening moet enerzijds niet op het terrein van de gespecialiseerde en professionele zorg komen. Aan de andere kant mag de dienstverlening ook niet leiden tot concurrentievervalsing doordat vrijwilligers diensten verrichten die commerci├źle partijen ook kunnen leveren. Maar, daarbinnen doen we wat we kunnen. We kijken in eerste instantie vooral naar wat we w├ęl kunnen betekenen voor iemand die om hulp vraagt. En mochten we er ├ęcht niet uitkomen, dan wijzen we door of helpen daarbij.’

Scholing
Op de vraag of vrijwilligers ook scholing krijgen, laat Havinga weten: ‘We vragen actief bij onze ruim vijftig vrijwilligers op waar eventueel behoefte aan is. Zo hebben we nog niet zo lang geleden aandacht gehad voor het werk van Veilig Thuis. Dit jaar hebben we beginnende dementie als onderwerp. Daarvoor hebben we een spreker uitgenodigd, maar we hebben daarnaast ook een zaal in Path├ę afgehuurd waar we met alle Voor Mekaarders en hun introduc├ęs de documentaire Human Forever van Teun Toebes gaan bekijken.

Ontmoeting belangrijk
‘We vinden de onderlinge ontmoeting belangrijk. Veel van wat onze vrijwilligers doen, doen ze alleen. Juist daarom is het belangrijk om goed contact te houden. We evalueren regelmatig met vrijwilligers ├ęn cli├źnten die al wat langer met elkaar optrekken. Daarnaast dus onze ‘scholingsactiviteiten’ en natuurlijk hebben we ook onze jaarlijkse afsluiting waarin we de vrijwilligers namens de Hattemse gemeenschap bedanken met een gezellige avond. Tot nu altijd prima verzorgd door de lieve mensen van de Franse School.’

‘Vertel over Voor Mekaar!’
Havinga sluit het gesprek af met een oproep aan de leden van de adviesraad om ook in hun netwerken te vertellen over het werk van Voor Mekaar: ‘Misschien ken je iemand die om hulp verlegen zit, of misschien spreek je mensen die vrijwilligerswerk willen doen. Voor Mekaar is wat dat betreft een ideale vrijwilligersorganisatie. Je kunt namelijk ook ‘nee’ zeggen als het een keer niet uitkomt. Bovendien houden we rekening met het soort dienstverlening dat jou aanspreekt.’

Wie is wie
De Adviesraad Sociaal Domein onder voorzitterschap van Willem Gunneman adviseert het college van burgemeester en wethouders over het beleid en de uitvoering van haar taken binnen het sociale domein. De adviesraad is te bereiken via adviesraad@hattem.nl. De Stichting Voor Mekaar is een lokale vrijwilligersorganisatie die hulp biedt aan inwoners van Hattem waar die maar nodig is en die subsidie ontvangt van de gemeente. Informatie over het doen van een aanvraag of het aanmelden als vrijwilliger is te vinden via de website van Voor Mekaar Hattem.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in