Zorgen gemeenten Kop van de Veluwe over financiën

De vijf wethouders financiën van de gemeenten op de ’Kop van de Veluwe’ waartoe ook Hattem behoort, hebben een brief gestuurd aan de VNG. In deze brief uiten zij hun zorgen over de enorme gevolgen van de mogelijke herverdeling van het gemeentefonds.

De wethouders schrijven dat zij zich zorgen maken over de financiële situatie. Dit is het gevolg van oplopende kosten op het sociaal domein in relatie tot de opgelegde kortingen vanuit het Rijk en de toenemende zorgvragen. Daar komen de extra kosten die gemaakt worden vanwege de corona-crisis bovenop.

Reguliere basistaken
Door een herijking van het verdeelmodel gemeentefonds en de toenemende zorgvragen komen reguliere basistaken zoals onderwijs, gezondheidszorg, sport- en culturele voorzieningen in gevaar. Gemeenten kunnen hun dienstverlening aan inwoners niet meer adequaat uitvoeren en geen sluitende begroting opstellen.

De wethouders vragen het VNG-Bestuur daarom om hulp zodat er wel voldoende financiële steun vanuit de landelijke overheid naar gemeenten met minder dan 100.000 inwoners blijft gaan.

Zaterdag 20 juni 2020 is wethouder Martijn Hospers te gast in Hattem Actueel. Hij is de portefeuillehouder van financiën in Hattem en presentator Ad Spakman gaat met hem in gesprek waarbij mogelijk deze brief aan de orde zal komen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in