Aantal bijstandsontvangers Hattem ligt ver onder landelijk gemiddelde

Halverwege 2020 waren er op elke duizend inwoners van Nederland 28 mensen die bijstand ontvingen. In Hattem 10,6 mensen per duizend inwoners. De bijstandsdichtheid lag daarmee landelijk hoger dan een jaar eerder, na jaarlijkse afnames sinds 2017. (Cijfers Hattem in 2019: 10,5 en 2020: 10,6). Dit blijkt uit cijfers van het CBS over de bijstandsdichtheid in de periode 2009-2020.

Medio 2009, kort na het begin van de kredietcrisis, ontvingen bijna 22 op de duizend inwoners in Nederland een bijstandsuitkering (Hattem: 8,1). Tijdens de economische recessie die volgde op de kredietcrisis nam het aandeel bijstandsontvangers toe tot ruim 30 in 2017 (Hattem: 13).

Toename door covid
Vanaf 2017 zette een daling van de bijstandsdichtheid in. Er was toen al enkele jaren sprake van economisch herstel. Met het uitbreken van de COVID-19-pandemie in 2020, liep het aandeel bijstandsontvangers weer op. Medio 2020 kwam de bijstandsdichtheid daardoor uit op bijna 28 personen per duizend inwoners, en lag daarmee nog steeds hoger dan bij aanvang van de kredietcrisis. In de periode 2009-2020 is overigens wel een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd in het socialezekerheidsstelsel. Dit zijn onder andere in 2015 de invoering van de Participatiewet en de aanpassingen in de Wajong en WSW.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in