Nieuw Ontwerp beschermd wonen

De komende jaren zijn grote verschuivingen te verwachten op het beleidsveld Beschermd Wonen. Die verschuivingen zijn vooral financieel van aard. Hattem werkt hiervoor samen met Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde en Voorst in de regio Oost-Veluwe. Om op de verschuivingen in te spelen is het Regionaal Ontwerp Beschermd Thuis geschreven. Met dit nieuwe Ontwerp willen de deelnemende gemeenten mensen helpen zo goed mogelijk zelfstandig te wonen.

Halvering budget
De komende jaren zijn grote verschuivingen gaande op het gebied van Beschermd Wonen.
Het gaat hierbij om de overgang van Wmo naar WLZ (Wet langdurige zorg), waarbij naar schatting 50% van de cliënten van Beschermd Wonen vanaf 2021 overgaan naar de WLZ. Dit betekent dat ook circa 50% van het huidige regionale budget maatwerkvoorzieningen voor beschermd wonen wordt overgeheveld van de Wmo naar de WLZ. Ook de landelijke herverdeling van het budget Beschermd Wonen verandert en naar verwachting zal het budget voor maatwerkvoorzieningen 2030 voor de regio Oost-Veluwe halveren.
Met het nieuwe Ontwerp zal richting worden gegeven aan de ombuiging van het zorglandschap Beschermd Wonen met het doel om ook in 2030 binnen de financiële kaders te blijven.

Wonen in de eigen omgeving
Uitgangspunt van het Ontwerp is dat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, met hun vrienden en familie in de buurt. Zelfstandig wonen zal gaan plaatsvinden op een manier die bij de cliënt past. Dat kan zijn in het eigen huis blijven wonen of voor het eerst zelfstandig gaan wonen. Soms is het nodig om tijdelijk beschermd te wonen bij een zorgverlener. Of in een ‘tussenvorm’: dat zit tussen beschermd wonen en zelfstandig wonen in.

Hulp onderverdeeld in vijf thema’s
Om het zelfstandig wonen zo goed mogelijk te maken, is vaak hulp nodig. Die hulp is in het nieuwe Ontwerp onderverdeeld in vijf thema’s:

  1. Zorginfrastructuur in de wijk – wat betekent dat er genoeg zorg en hulp in de buurt is.
  2. Welkom in de woonomgeving – waarin buren en cliënten zich welkom voelen en fijn kunnen wonen.
  3. Wonen – een fijne plek om te wonen is heel belangrijk.
  4. Werk en dagbesteding – begeleiding bij het verkrijgen of houden van een baan.
  5. Financiële mogelijkheden – kan de cliënt zichzelf financieel redden of is hulp nodig?

Hoe is dit nieuwe beleid gemaakt?
Voor de input van informatie is kennis en ervaring verzameld van:

  • Cliëntenraden
  • Zorgverleners
  • Woningcorporaties
  • Toegangsmedewerkers
  • Ambtenaren en wethouders

Met de uitkomsten van deze gesprekken hebben de deelnemende gemeenten van de regio Oost-Veluwe het nieuwe Ontwerp gemaakt.

Tijdens de vergadering van de Commissie Sociale Zaken op maandag 17 mei wordt het nieuwe Ontwerp besproken.

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in