Tag: raadsvergadering

Raad Hattem unaniem v贸贸r begroting 2024

De gemeenteraad van Hattem keurde afgelopen maandag de begroting van 2024 met algemene stemmen goed. Meer zorgen waren er over het financi毛le meerjarenperspectief van...

Raadsvergadering gemeenteraad vanavond om 20.00

Vanavond om 20.00 uur komt de gemeenteraad weer samen. Onderwerpen op de agenda zijn deze avond; diverse gemeenschappelijke regelingen, het benoemen van lid voor...

Toeristenbelasting vormt dilemma voor gemeenteraad

Tijdens de raadsvergadering van 8 november 2021 is de begroting 2022 goedgekeurd door de gemeenteraad. Een begroting bestaat uit inkomsten en uitgaven en een...

Uit de Raadsvergadering van 8 februari

Afgelopen maandag heeft de raad van Hattem de eerste vergadering van 2021 gehad. Opnieuw is digitaal vergaderd en via RTV Hattem was de vergadering...

Uit de Raadsvergadering van 14 december

Afgelopen maandag heeft de raad van Hattem de laatste vergadering van 2020 gehad. Opnieuw is er digitaal vergaderd. Op de agenda stonden diverse bespreekstukken....

Uit de Raadsvergadering van 23 november

Afgelopen maandag heeft de raad van Hattem opnieuw digitaal vergaderd en besluiten genomen. Helaas bleek dat via de livestream niet alle raadsleden goed verstaanbaar...

Bespreking Programmabegroting 2020

In de digitale raadsvergadering van 9 november heeft de gemeenteraad van Hattem de Programmabegroting 2020 vastgesteld. De raad heeft een constructief inhoudelijk debat gevoerd...

Uit de raadsvergadering

Maandag vergaderde de gemeenteraad van Hattem in de Marke. De vergadering werd voor het eerst voorgezeten door de nieuwe Hattemse burgemeester Marleen Sanderse. In de...

Afscheid en benoeming nieuwe raadsleden

In de Buitengewone Raadsvergadering van vanavond is afscheid genomen van de PvdA-leden Marie-Lup茅 Stapper en Geert Winkel. Burgemeester Van Asseldonk dankte beiden voor hun betrokkenheid...

Uit de raadsvergadering

Op de agenda van de gemeenteraad van Hattem stonden maandagavond voornamelijk hamerstukken. Dat zijn stukken waar in de commissievergadering voldoende over gediscussieerd is en...