Toeristenbelasting vormt dilemma voor gemeenteraad

Tijdens de raadsvergadering van 8 november 2021 is de begroting 2022 goedgekeurd door de gemeenteraad. Een begroting bestaat uit inkomsten en uitgaven en een groot deel van de inkomsten komen uit belastingen die de gemeente heft. De toeristenbelastingen is een van deze belastingen.

Hoewel de raadsleden, met uitzondering van HattemCentraal, de begroting hebben goedgekeurd waarin de tarieven voor de toeristenbelasting voor 2022 stonden genoemd, bleek tijdens de commissievergadering van 29 november dat de commissieleden toch bedenkingen hadden bij dit onderdeel van de begroting.

Verwarring
Naar aanleiding van het besluit in de begrotingsvergadering zijn ondernemers geïnformeerd over de nieuwe tarieven. Toen de politiek tijdens de commissievergadering de hoogte van de toeristenbelasting ter discussie stelde, mede door bezwaren van ondernemers, zorgde dat voor grote verwarring. IJsseldelta Marina was hier niet van op de hoogte. Had het management van de haven van Hattem geweten van deze discussie, dan zouden zij ook hebben ingesproken tijdens de commissievergadering net als iemand dat deed voor Molecaten en een B&B eigenaar. Voor de politieke partijen zorgt dit voor een dilemma. Aan de ene kant is de begroting vastgesteld en heeft de gemeente deze inkomsten nodig. Aan de andere kant wil de politiek tegemoetkomen aan bezwaren van ondernemers.

Groepsaccommodatie
Een aparte categorie in de discussie vormt de hoogte die voor overnachtingen in de groepsaccommodatie van Scouting betaald moet worden. HattemCentraal diende hierover een concept amandement in, maar ook de ChristenUnie, het CDA en de PvdA stelden hierover vragen en kwamen met voorstellen. Tijdens de raadsvergadering van morgen brengen de vijf fracties van de gemeenteraad op initiatief van HC gezamenlijk een amendement in, waarin de raad voorstelt voor groepsaccommodaties een verlaagd tarief voor toeristenbelasting toe te passen.

Wat vindt de VVD ervan?
De VVD maakt geen deel meer uit van de gemeenteraad, maar op hun website staat te lezen wat het standpunt van deze partij is over de toeristenbelasting. “VVD Hattem is van mening dat de toeristenbelasting zo laag mogelijk dient te blijven zodat er geen financiële drempel is voor toeristen om onze mooie omgeving te bezoeken. Differentiatie zien wij als een goed alternatief voor de huidige vaste tarieven. Hierbij worden goedkope overnachtingen lager belast dan dure overnachtingen.
Wij zijn van mening dat het essentieel is om de lokale ondernemers uit de toeristenbranche op tijd en actief te betrekken bij mogelijke beleidswijzigingen. Molecaten, lokale B&B’s, de haven en hotels zijn waardevolle partners en hun expertise en mening over het beleid en de uitvoerbaarheid dient zo veel mogelijk meegenomen te worden. Non-profit organisaties als Scouting de Trijsberg zouden nooit onder het hoge tarief aangeslagen moeten worden.”

Maandagavond 13 december 2021 staat de toeristenbelasting op de agenda van de gemeenteraad van Hattem. Deze vergadering is vanwege de corona-maatregelen digitaal en begint om 20.00 uur.

De vergadering wordt live uitgezonden via radio, tv en webstream.
Klik hier voor de frequenties van RTV Hattem.

Luister live Radio Kijk live TV

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in