Uit de raadsvergadering

Maandag vergaderde de gemeenteraad van Hattem in de Marke. De vergadering werd voor het eerst voorgezeten door de nieuwe Hattemse burgemeester Marleen Sanderse.

In de raadsvergadering stond de Regionale Energiestrategie als bespreekstuk centraal. Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstootsterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990.

Eén van de afspraken is dat 30 energie-regio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe
het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar?

Op de Noord-Veluwe gaan we ook duurzame energie opwekken. Het doel is om in 2030 ongeveer 60% van de gebruikte elektriciteit in onze eigen regio op te wekken via zonne- en windenergie. Hiermee verlagen we de uitstoot van broeikasgassen (CO2) met 49%. Hiervoor is een plan gemaakt, een strategie voor onze regio.

Dit plan, genaamd de concept-RES Noord-Veluwe,bevat nadrukkelijk nog geen besluiten. Op basis van vele bijeenkomsten inde regio zijn drie varianten ontwikkeld. Deze varianten bevatten potentiële zoeklocaties waar grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit kan plaatsvinden.

Het tweede onderdeel van deze concept-RES is een Regionale Warmtestructuur. Onze bebouwde omgeving moet van warmte worden voorzien. De raad vanHattem heeft ingestemd met de concept-RES. Het komende jaar wordt de concept-RES, mede op basis van de inbreng van inwoners en stakeholders, aangescherpt en verbeterd.

Ook stonden op de agenda een aantal hamerstukken. Hamerstukken zijn besluiten die zonder nadere toelichting en debat door de raad worden genomen. In de commissievergadering, een vergadering die voorafgaat aan de raadsvergadering, is over deze besluiten voldoende gedebatteerd en zijn alle vragen gesteld en beantwoord.

De raad heeft  o.a. het bestemmingplan ‘Hollewand 73A, Hattem’ vastgesteld en een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen inzake zonnepark Wielink afgegeven.

Meer weten over de genomen besluiten en de ingediende amendementen kijk dan op www.hattem.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 21 september. Daar staat ook de besluitenlijst van deze vergadering. Of bekijk het videoverslag van de uitzending van maandagavond via RTV Hattem.

@gemeente Hattem


 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in