Uit de raadsvergadering

Op de agenda van de gemeenteraad van Hattem stonden maandagavond voornamelijk hamerstukken. Dat zijn stukken waar in de commissievergadering voldoende over gediscussieerd is en die gereed zijn voor besluitvorming zonder daarover nog te debatteren.

De raad heeft een wijziging van de verordening Wet maatschappelijke ondersteuning vastgesteld en van de verordening op de Rekenkamercommissie. Daarnaast heeft de raad de voorzitter van bezwaarschriftencommissie herbenoemd en aan de voorzitter van de rekenkamercommissie op eigen verzoek eervol ontslag verleend.

Als bespreekstuk stond de reactie van de De Veiligheidsregio Noord- en โ€“Oost Gelderland (VNOG), op de motie van de raad over de Toekomstvisie VNOG, geagendeerd. De raad heeft de portefeuillehouder diverse kritische vragen gesteld over de inhoudelijke reactie van de VNOG op deze motie van de raad.

De portefeuillehouder heeft een nadere toelichting gegeven over het besluit van het Algemeen Bestuur van de VNOG en over de uitvoering van de visie. In de loop van dit jaar ontvangt de raad een implementatieplan waarin de uitwerking van de Toekomstvisie staat.

De raad en de portefeuillehouder hebben aangegeven het van belang te vinden dat de VNOG bij het opstellen van dit implementatieplan gebruik maken van de expertise die aanwezig is bij de brandweerkorpsen in de regio.

Meer weten over de vastgestelde besluiten? Kijk dan op www.hattem.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 9 maart 2020. Daar staat ook de besluitenlijst van deze vergadering.

@Gemeente Hattem


 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in