Uit de Raadsvergadering van 8 februari

Afgelopen maandag heeft de raad van Hattem de eerste vergadering van 2021 gehad. Opnieuw is digitaal vergaderd en via RTV Hattem was de vergadering rechtstreeks te volgen. De vergadering begon met een vragenrondje. Hierin werden ondermeer de volgende vragen gesteld:

  • Arend Palland van de ChristenUnie vroeg aan wethouder Auke Schipper of de gemeente Hattem eraan mee kan werken dat het waterpeil op de uiterwaarden in de komende dagen geschikt blijft voor schaatsers. De wethouders zegde toe hierover contact op te nemen met het Waterschap.
    Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft een waarschuwing afgegeven om niet te gaan schaatsen op de ondergelopen uiterwaarden, want de ijsvlaktes veranderen snel als het hard vriest en daardoor breekt de ijsvloer gemakkelijk.
  • Teun Juk van het CDA gaf aan zich zorgen te maken over de drukte in het bos met het risico dat er irritaties kunnen ontstaan; met name tussen mountainbikers en wandelaars. Juk vroeg het college of de gemeente hierover het gesprek aan zou willen gaan met boseigenaren, mensen van de klompenpaden, mountainbikers en de ruitervereniging. Verantwoordelijk wethouder Schipper erkende het spanningsveld en deed de toezegging dat er voor de zomervakantie nadere informatie is over de oplossing van het probleem.
  • Vervolgens verwees Juk naar de stijging van de WOZ-waarde van de woningen. Het risico hiervan is dat woningen te duur worden voor veel doelgroepen. Het CDA wil dat speculanten van de woningmarkt worden geweerd. Dat kan door een vorm van zelfbewoningsplicht in te voeren en Juk vroeg het college dit te onderzoeken. Wethouder Auke Schipper antwoordde hierop dat de Tweede Kamer op dit moment volop bezig is met dit onderwerp. Hij verwacht veel van een voorstel voor een zogenaamde opkoopbescherming, waarbij kopers eerst zelf vijf jaar in een woning moeten wonen. Pas daarna mag volgens het voorstel worden doorverkocht/-verhuurd. Als het voorstel wordt aangenomen, is een aparte zelfbewoningsplicht in Hattem niet nodig.
  • De VVD informeerde wat de aanwezigheid van de roofvogelsoort wespendief betekent voor de RES en mogelijke geplande windmolens en haalbaarheid van doelen. De wethouder zegde toe om zsm een bijeenkomst te plannen zodat de raad geïnformeerd wordt over de gevolgen.

Op de agenda stonden verder diverse hamerstukken en de benoeming van een nieuw raadcommissielid. Hamerstukken zijn besluiten die zonder nadere toelichting en debat door de raad worden genomen. De raad heeft onder andere besloten om het Commissariaat van de Media positief te adviseren over de aanwijzing van Stichting Omroep Hattem als lokale publieke media-instelling in de gemeente Hattem en om het bestemmingsplan Koeweg 11-13 vast te stellen waardoor de bouw van twee nieuwe woningen op deze locatie mogelijk is.

De heer Kleinpenning is door de raad benoemd als raadscommissielid. Hij vertegenwoordigt vanaf heden de fractie van de VVD tijdens de commissievergaderingen.

Op maandag 8 maart 2021 vergaderen de commissies Sociale Zaken en de commissie Algemene Ruimtelijke zaken via de digitale weg. De agenda’s moeten nog worden bepaald,

Wilt u meer weten over de genomen besluiten kijk dan op www.hattem.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 8 februari 2021. Daar vindt u ook de besluitenlijst van deze vergadering.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in