Bespreking Programmabegroting 2020

In de digitale raadsvergadering van 9 november heeft de gemeenteraad van Hattem de Programmabegroting 2020 vastgesteld. De raad heeft een constructief inhoudelijk debat gevoerd over de begroting, waarbij men het niet altijd met elkaar eens was.

50% stijging kapitaallast
De VVD en D66 gaven aan zich zorgen te maken over de toekomstige schuldenlast van Hattem. De gemeente staat voor enorme uitgaven aan wegenonderhoud en de woonzorgzone met een IKC. D66-fractievoorzitter Erik Kort pleit er daarom ook voor een discussie aan te gaan om te kijken waar de grenzen liggen om ervoor te waken dat niet door de groeiende kapitaallasten de rest van de begroting in de knel gaat komen. Door deze investeringen zullen de lasten de komende 10 jaar met 50% stijgen tot 3 miljoen euro per jaar aldus Kort.

Gina Guldenaar, fractievoorzitter VVD, sprak ook haar zorg uit over de toenemende schuldenlast. Guldenaar: ‘Wij begrijpen werkelijk niet waarom dit college, als alle seinen op rood staan, in de begroting maar liefst 29 miljoen aan geld wil vrijmaken om aankomende jaren te investeren. Dat geld zit niet in de spaarpot en moet dus hoofdzakelijk geleend worden.’

Lief zijn voor elkaar
Arend Palland, fractievoorzitter CU, pleit ervoor: ‘De naaste lief te hebben, voor elkaar te zorgen en in verbinding samen te leven.’ De CU vraagt dan ook een integrale behandeling van onderwerpen als eenzaamheid, schuldenproblematiek, energiearmoede, minimabeleid en gezondheid en met ketenpartners te zoeken naar mogelijkheden om deze groep ruimte en lucht te geven.

Het CDA wijst ook op de toenemende eenzaamheid in Hattem. Fractievoorzitter Teun Juk: ‘Als de crisis ons één ding heeft geleerd, dan is het wel dat omzien naar elkaar heel belangrijk is. En veel mensen, zowel jong als oud, voelen zich eenzaam. Daar moeten wij wat tegen doen. Daarom moet het taboe van eenzaamheid doorbroken worden. Onze doelstelling is: het voorkomen en bestrijden van chronische eenzaamheid. Het CDA wil dat hier een plan van aanpak voor wordt geschreven.’

Hattem sociaal sterker
Fractievoorzitter Tonny Keizer van de PvdA ziet dat Hattem sociaal sterker wordt, maar dat zaken soms verschrikkelijk lang duren. De PvdA deed een beroep op het college om het subsidiebeleid van verenigingen en stichtingen te bekijken op rechtvaardigheid, omdat veel organisaties kampen met het wegvallen van inkomen vanwege de coronacrisis.

17% meer woningen
Alle partijen benoemen het belang van woningbouw. Er moeten meer betaalbare woningen komen en mogelijkheden bekeken of er nog inbreidingsruimte is voor nieuwe woningen in Hattem. Volgens wethouder Schipper zal met de huidige plannen het woningbestand in Hattem met ruim 17% toenemen.

Tegenstem
De VVD-fractie stemde uiteindelijk als enige partij tegen de programmabegroting tot ongenoegen van de CU. Fractievoorzitter Arend Palland daagt op Twitter de VVD uit ‘om met een constructief amendement op de begroting te komen, zodat hij weet waarop te mogen reageren als het gaat om kritiek van de VVD.’

Terugkijken
De begrotingsvergadering is hier terug te kijken.

In De Hattemer van deze week zijn de standpunten van alle partijen in Hattem over de begroting terug te lezen.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in