Tag: gemeenteraad

Commissievergaderingen gemeenteraad

Vanavond vergaderen de commissies van de gemeenteraad weer. Er zijn twee commissies; "Samenleving & Bestuur" en "Ruimte & Duurzaamheid". De vergadering van de commissie...

Hattemse politiek reageert op uitslag PS-verkiezingen

In Hattem zijn de stembussen omgekieperd, de biljetten uitgevouwd en de leesbrillen opgezet voor de zoektocht naar dat éne rode stipje. Al dat rood...

Bestemmingplannen Poort van Hattem en De Bongerd vastgesteld

Afgelopen maandag (13 maart) was het een lange zit voor de raadsleden, college en toehoorders op de publieke tribune maandagavond. Op de agenda van...

Kijk de vergadering van de gemeenteraad hier terug

In ons bericht van gisteren las je over de gemeenteraad en dat deze vergaderde over verschillende belangrijke onderwerpen zoals de bestemmingsplannen van de Bongerd,...

Gemeenteraad vergadert vanavond o.a. over de Bongerd en de Poort van Hattem

Vanavond om 19.30, een half uur eerder dan gebruikelijk, vergadert de gemeenteraad weer. De raadsvergadering is live te volgen via RTV Hattem en ook...

Nieuwe namen voor Raadscommissies

Sinds het begin van dit jaar hebben de Raadscommissies van de Gemeente Hattem een nieuwe naam gekregen. De commissie 'Algemene en Ruimtelijke Zaken' heet...

Gemeenteraad neemt motie over oud papier aan

Tijdens de raadsvergadering van 14 november jl. diende fractievoorzitter Teun Juk van het CDA Hattem mede namens PvdA/GroenLinks, VVD en HattemCentraal een motie in...

Raad keurt begroting 2023 goed

HATTEM - De Hattemse gemeenteraad keurde maandagavond de voorstellen voor de begroting 2023 goed. Het college toonde zich na afloop tevreden. Met deze begroting...

CDA Hattem vraagt om lastenverlichting energiekosten

Hattem – Tijdens commissievergadering sociaal domein heeft de CDA-fractie aandacht gevraagd voor snelle aanleg van zonnepanelen op daken van huurwoningen. Fractievoorzitter Teun Juk: “Aan...

Gemeenteraadsvergadering maandag 19 september

De burgemeester en wethouders zijn het dagelijks bestuur van de gemeente Hattem. Ze zijn samen het college van burgemeester en wethouders (college van B&W). Het...