Verslag vragenhalfuurtje tijdens de gemeenteraadsvergadering

Gisteren werd de laatste gemeenteraadsvergadering voor de zomervakantie gehouden. Als je wilt weten wat er allemaal besproken is, kun je de aankondiging lezen. Een van de agendapunten van deze vergadering was het vragenhalfuurtje. Hier konden de gemeenteraadsleden vragen stellen aan het college van Burgemeester en Wethouders. Soms zijn dit vragen van gemeenteraadsleden zelf, maar ook werden er vragen gesteld die de fracties van inwoners hebben gekregen. Wat werd er zoal besproken? RTV Hattem neemt je mee met een aantal vragen én antwoorden.

Status van bouwtrajecten
Het CDA vroeg zich af wanneer bepaalde bouwtrajecten starten. Het gaat hierbij om een half afgebroken huis aan de Nieuweweg, het herontwikkelen van voormalig restaurant Mulder en de bouw van de Lidl Supermarkt. Het blijkt dat de trajecten allemaal klaar zijn voor bouw, de juridische wegen zijn vrij. Het is op dit moment niet mogelijk om om te gaan tot een bepaalde handhaving, want er zijn geen regels voor hoe snel er gebouwd moet worden. Wel kon wethouder Castelein aangeven dat de bouw van de Lidl waarschijnlijk in het derde kwartaal (dat net begonnen is) zal starten, maar dat het eindoordeel hierover bij het hoofdkantoor in Duitsland ligt.

Verkentoren
Één van de vragen het CDA ging over de Verkentoren, wanneer deze zou worden hersteld en of daar cameratoezicht komt kijken. Burgemeester Sanderse is portefeuillehouder en gaf aan dat de kap zo spoedig mogelijk hersteld gaat worden maar dat niet zeker dat er tot cameratoezicht overgegaan kan worden. Daar zijn namelijk een heleboel regels aan gebonden en kan niet zonder meer gedaan worden.

Wateroverlast
D66 bracht de wateroverlast van de heftige buien gisteren (met beelden) ter sprake, met de vraag of er geleerd kan worden van de ontstane overlast. Wethouder Castelein gaf aan dat er helaas meer overlast is geweest dan noodzakelijk vanwege een defect in een pomp van het waterschap. Daardoor gingen de pompen van Hattem in de zogenaamde ‘hoogwaterstand’ en dan gaan ze, ter beveiliging, uit. Dat buien van deze aard steeds vaker voor gaan komen, daar moeten we mee leren leven. Wel wil de gemeente komen met een hemelwatervisie, waarin wordt aangegeven hoe er met hemelwater/regenwater zal worden omgegaan in de wijken.

Vaccinatiegraad kinderen
De vaccinatiegraad van kinderen in Hattem daalt de laatste jaren. We hadden hier altijd een goede vaccinatiegraad, zeker gezien de regio. PvdA/GroenLinks zou graag willen weten waarom dit daalt en hoe dit gedaan kan worden. Het lage percentage zit hem vooral in de BMR vaccinatie (bof, mazelen en rode hond). Wethouder Siderius gaf dit aan, waarbij ze ook kon aangeven dat ze hier al met de GGD over in overleg was.

Bloembakken en fietsenrekken
De heer Borst van Lijst Borst gaf aan dat de Hattem ondernemersvereniging (HAVO) in een brief heeft aangegeven dat de Hattemse ondernemers de geplaatste bloembakken in het centrum als hinderlijk ervaren, tevens geven ze aan dat de fietsenrekken niet werken. De vraag is of deze verwijderd kunnen worden. Een mooie proef zou zijn om de fietsenrekken te verwijderen en fietsparkeervakken te maken, om te zien of dit beter bevalt. Hierover is gemeente al met de ondernemers in gesprek, de wethouder gaf aan dat dit al een zeer goed constructief gesprek is en dat er in dezelfde oplossingsrichting gedacht wordt.

Bomen: hout = goud
De VVD vroeg zich nog af, nu er bomven gekapt gaan worden aan de Dorpsweg, of deze de gemeente nog geld opleveren. Hout is in deze tijd immers goud. Wethouder Brouwer komt hier nog schriftelijk op terug.

Wil je zelf ook de vergaderingen terugkijken? Dat kan op https://hattem.bestuurlijkeinformatie.nl.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in