Hattems Model zorgt voor gezond, veilig en kansrijk opgroeien

Een positieve leefomgeving zorgt er voor dat alle Hattemse kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Dat is het uitgangspunt van het Hattems Model voor Preventie en Zorg. Deze duurzame methode is hier ontwikkeld, en het college van B&W gaat de gemeenteraad voorstellen deze ook te gaan gebruiken.

Met elkaar
Het Hattemse Model gaat uit van samenwerking. Het idee is de gemeente, samen met ouders, buurtsportcoaches, jongerenwerk, onderwijs, de jeugdloketten en andere partners, inzetten op een positieve leefomgeving voor jongeren. Door al deze partijen samen te laten werken wordt niet alleen thuis, maar ook school, de vriendenkring en de vrije tijd onderdeel van deze positieve leefomgeving.

Kracht van de gemeenschap
Wethouder Tjitske Siderius vindt dat de methode erg goed past bij Hattem: ‘Het Hattems Model gaat uit van de kracht van de gemeenschap en de korte lijnen tussen inwoners, verenigingen, organisaties en professionals. Dat is iets waar Hattem om bekend staat: we zijn een kleine, hechte gemeenschap die voor elkaar klaar staat en samen de klus klaart. Met het Hattems Model brengen we het Afrikaanse gezegde: “er is een heel dorp nodig om een kind op te voeden” in de praktijk!’

Jongeren in Hattem
Uit een eerste onderzoek blijkt dat het over het algemeen goed gaat met de kinderen en jongeren in Hattem. Toch zijn er een aantal ontwikkelingen waarop de gemeente extra verantwoordelijkheid wil nemen. Met het Hattems Model worden de pijlen gericht op vier specifieke thema’s: 1) mentale gezondheid van jongere 2) problemen in het gezin (psychische kwetsbaarheid, relatieproblemen ouders, opvoedondersteuning 3) alcohol- en middelengebruik, 4) jeugdoverlast. Siderius: ‘We richten ons met dit model niet op problemen, maar op alle Hattemse kinderen. Door alle kinderen goed in beeld te hebben, kunnen we snel schakelen als een kind (of een ouder) een steuntje in de rug nodig heeft. Deze aanpak is laagdrempelig voor een kind of ouder om hulp te vragen.’

Gemeenteraadsvergadering over het Hattems Model
Op maandag 10 juli vergadert de gemeenteraad over het Hattems Model voor Preventie en Zorg, zoals het volledig heet. Na besluitvorming van de gemeenteraad stelt de gemeente een procesbegeleider aan en zet de gemeente de methode voor minimaal vier jaar in.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in