Tag: gemeenteraad

D66 en PvdA willen ja-ja-stickers in Hattem

D66 en PvdA hebben een motie ingediend waarin zij pleiten voor het gebruik van ja/ja-stickers in Hattem. Deze motie wordt maandag 15 november in...

Wethouder Broekhuis reageert op bomenkap Gaedsberghweg

In de raadsvergadering van 8 november 2021 reageerde wethouder Carla Broekhuis op een vraag van HattemCentraal over de bomenkap aan de Gaedsberghweg. Broekhuis vond...

Gemeenteraad gaat weer vergaderen in MFC De Marke

Maandag 8 november 2021 is er Begrotingsraad waarin de gemeenteraad overlegt over de programmabegroting. Deze vergadering vindt vanwege de corona-maatregelen plaats in MFC De...

Gemeenteraad praat informerend over het thema Wonen

Vanavond, maandag 4 oktober, was er een Raadsessie over het thema Wonen. In deze sessie bespraken de raads- en commissieleden of diverse informatiestukken op...

Omgevingsvisie Hattem raakt ons allemaal

De agenda van de Algemene en Ruimtelijke Zaken van maandag 6 oktober staat volledig in het teken van de Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de...

Marleen Sanderse 1 jaar burgemeester van Hattem

Marleen Sanderse is nu 1 jaar burgemeester van Hattem. Reden voor de gemeenteraad om haar een boeket bloemen te geven. Arend Palland (fractieleider CU)...

Raadsleden in gesprek met jongeren

Afgelopen week gingen raadsleden uit Hattem in gesprek met Hattemers. Een afvaardiging van het CDA, HattemCentraal en ChristenUnie bezochten ook Obns Plekkie, het jongerencentrum...

Drie commissieleden namens PvdA benoemd

Een officieel moment vond maandagavond plaats in de eerste raadsvergadering na het zomerreces. “Een heugelijk moment in de democratie”, aldus burgemeester Marleen Sanderse. Tijdens de...

Jeugd bij Verkentoren weren met geluid

De Verkentoren is een markant punt in Hattem dat prachtig op de stadsmuur ligt. Iedereen die door Hattem rijdt, kan de toren met zijn...

Belangengroep Woonzorgzone Geldersedijk bepleit belang van participatie

De Brede Commissievergadering van 7 juli had als voornaamste agendapunt het bespreken van de Omgevingsvisie. Voor de Belangengroep Woonzorgzone Geldersedijk was dit aanleiding om...