Tag: gemeenteraad

Extra raadsvergadering over informatieproces

Maandag 23 mei 2022 vindt een extra raadsvergadering plaats over het informatieproces om te komen tot een nieuwe coalitie. In deze bijzondere vergadering zal...

Toon van Asseldonk wordt informateur in Hattem

Afgelopen week werd duidelijk dat het proces om in Hattem een nieuw college te vormen in een impasse verkeert. Om die reden hebben de...

Gesprekken tussen HattemCentraal en ChristenUnie gestrand

De gesprekken tussen HattemCentraal en ChristenUnie hebben niet geleid tot verdere coalitiebesprekingen. Na de eerste ronde van gesprekken met alle partijen kwam informateur Gert Jan...

ChristenUnie Hattem gaat in gesprek met HattemCentraal

ChristenUnie Hattem maakt via hun Twitteraccount bekend in gesprek te gaan met HattemCentraal over een mogelijke samenwerking. Dit besluit is genomen conform het advies...

Bestemmingsplan Buitengebied zet in op robuuste doorkijkjes

Sinds 2016 werkt de gemeente aan een nieuw Chw (Crisis en Herstelwet) bestemmingsplan Buitengebied. Dit bestemmingsplan moet het mogelijk maken dat er meer gebouwd...

Nieuw advies aan HattemCentraal: “Ga in gesprek met ChristenUnie”

De raadsfractie van PvdA/GroenLinks heeft de informateur per brief laten weten niet in te gaan op de uitnodiging voor een gesprek met HattemCentraal en...

CDA Hattem verrast over advies informateur

Het CDA Hattem is verrast over het advies dat informateur Gert Jan van Noort heeft gegeven over de collegevorming in Hattem. Dat gaf fractievoorzitter...

Eén raadslid Hattem en 14 commissieleden geïnstalleerd

Tijdens de raadsvergadering van 11 april 2022 zijn 1 raadslid en 13 commissieleden geïnstalleerd. De heer Zijlstra van de ChristenUnie was tijdens de installatievergadering...

Raad Hattem heeft veel vragen voor de informateur

Tijdens de raadsvergadering van maandag 11 april was informateur Gert Jan van Noort aanwezig om vragen te beantwoorden over zijn advies voor de vorming...

Informateur in Hattemse raad met toelichting advies coalitievorming

Vanavond, maandag 11 april, vergadert de gemeenteraad van Hattem om 20.00 uur in het Stadhuis. De informateur Gert Jan van Noort geeft een...