Tag: gemeenteraad

Gemeenteraad neemt motie over oud papier aan

Tijdens de raadsvergadering van 14 november jl. diende fractievoorzitter Teun Juk van het CDA Hattem mede namens PvdA/GroenLinks, VVD en HattemCentraal een motie in...

Raad keurt begroting 2023 goed

HATTEM - De Hattemse gemeenteraad keurde maandagavond de voorstellen voor de begroting 2023 goed. Het college toonde zich na afloop tevreden. Met deze begroting...

CDA Hattem vraagt om lastenverlichting energiekosten

Hattem – Tijdens commissievergadering sociaal domein heeft de CDA-fractie aandacht gevraagd voor snelle aanleg van zonnepanelen op daken van huurwoningen. Fractievoorzitter Teun Juk: “Aan...

Gemeenteraadsvergadering maandag 19 september

De burgemeester en wethouders zijn het dagelijks bestuur van de gemeente Hattem. Ze zijn samen het college van burgemeester en wethouders (college van B&W). Het...

Bestemmingsplan buitengebied vertraagd

De agendacommissie heeft besloten dat de behandeling van dit agendapunt (gepland voor 5 september) wordt uitgesteld tot de volgende vergadering van de raadscommissie Algemene...

Elze van der Minne beëdigd tot gemeenteraadslid

Tijdens de bijzondere raadsvergadering van 11 juni jl. is Elze van der Minne (ChristenUnie) beëdigd tot gemeenteraadslid. Elze neemt de plaats in van Margriet...

Coalitiepartijen Hattem presenteren bestuursakkoord

ChristenUnie, PvdA/GroenLinks en D66 in Hattem hebben woensdagmiddag hun bestuursakkoord voor 2022-2026 gepresenteerd. De titel van dit akkoord is: Hattem! Inspireren. Verbinden. Versterken. “Uit dit...

Extra raadsvergadering over informatieproces

Maandag 23 mei 2022 vindt een extra raadsvergadering plaats over het informatieproces om te komen tot een nieuwe coalitie. In deze bijzondere vergadering zal...

Toon van Asseldonk wordt informateur in Hattem

Afgelopen week werd duidelijk dat het proces om in Hattem een nieuw college te vormen in een impasse verkeert. Om die reden hebben de...

Gesprekken tussen HattemCentraal en ChristenUnie gestrand

De gesprekken tussen HattemCentraal en ChristenUnie hebben niet geleid tot verdere coalitiebesprekingen. Na de eerste ronde van gesprekken met alle partijen kwam informateur Gert Jan...