Tag: gemeenteraad

Zondagsopenstelling opnieuw aan de orde in raad Hattem

Afgelopen maandag besprak de commissie Ruimte & Duurzaamheid de behandeling van de ingekomen stukken. Twee ervan komen, als het aan de fractie van HattemCentraal...

Gezamenlijke verklaring gemeenteraad en college Hattem tegen Jodenhaat

'Met afschuw zien wij dat haat tegen Joden terugkeert op plekken waar iedereen vrij en veilig moet kunnen samenkomen. Antisemitisme is al eeuwenlang aanwezig....

Raad Hattem verwelkomt nieuwe griffier

In zijn vergadering van maandag 15 april heeft de gemeenteraad unaniem Judith Goudriaan aangewezen als griffier. Zij volgt per 1 mei 2024 G├Âran Winters...
Achterzijde Rode Kruis Gebouw

Raad Hattem: Oekraïners welkom in Rode Kruisgebouw

Tijdens de vergadering van afgelopen maandag stemde de Hattemse gemeenteraad in met het voorstel om het Rode Kruisgebouw geschikt te maken voor tijdelijke bewoning...

Live vergadering cie Samenleving en Bestuur

Maandagavond 25 maart is er een rechtstreekse radio-uitzending vanuit het stadhuis. De commissie Samenleving en Bestuur vergadert van 20.00-22.00 uur. Dit is te beluisteren...

Wat lezen onze Hattemse politici?

De Nationale Boekenweek zorgde ervoor dat RTV Hattem op pad ging. We vroegen de fractievoorzitters: Kun je een boek noemen dat je geraakt en/of...

‘Geef Hattemers voorrang op de woningmarkt’

Voor veel Hattemers is het momenteel erg lastig, zo niet onmogelijk om een woning te vinden in de eigen gemeente. Woningen zijn niet alleen...

Raad zet eerste stap naar nieuw stadhuis

Met het aannemen van de Bestuursopdracht Toekomstigbestendige Huisvesting afgelopen maandag heeft de Hattemse gemeenteraad een eerste stap gezet in de richting van vernieuwd stadhuis....

VVD: ‘Spookwoningen in Hattem?’

De Hattemse VVD maakt zich zorgen over de dertig al langer leegstaande woningen in Hattem. Het zou volgens raadslid Erik Kleinpenning kunnen gaan om...

Verslag vragenhalfuurtje tijdens de gemeenteraadsvergadering

Gisteren werd de laatste gemeenteraadsvergadering voor de zomervakantie gehouden. Als je wilt weten wat er allemaal besproken is, kun je de aankondiging lezen. Een...