Tag: gemeenteraad

Gebeier klokken Andreaskerk ‘pokkenherrie’?

Als het aan Gina Guldenaar (raadslid VVD Hattem) ligt, mag het volume van het klokkengebeier van de Grote of Andreaskerk in Hattem wel wat...

Waar moet Hattem het geld vandaan halen?

Hoe kan Hattem de grote tekorten in de jaarrekening en de kadernota opvangen? Op die vraag heeft de gemeenteraad maandagavond 1 juli jl. nog...

Raad Hattem stemt in met extra krediet verplaatsen ijsbaangebouw

Tijdens de Raadsvergadering van 6 mei is de raad gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van € 375.328 voor het afronden van de gebiedsontwikkeling...

Overeenstemming over verplaatsing ijsbaangebouw

Tijdens de Raadsvergadering van 6 mei a.s. staat de kredietaanvraag voor de afronding van het uitloopgebied Assenrade IJsbaan op de agenda. Uitloopgebied Assenrade bestaat...

Fractiespreekuur op sociale media

De gemeenteraadsleden van Hattem houden graag contact met de inwoners van Hattem. Dit kan onder andere door fractiespreekuren.Alle fracties houden een keer per maand...

Gemeenteraad Hattem gaat bekendheid vergroten ‘en wil meer in gesprek’

De gemeenteraad van Hattem heeft een communicatieplan opgesteld voor de raadsperiode tot 2022. Het eerste zichtbare resultaat hiervan is een fotobord in...