VVD: ‘Spookwoningen in Hattem?’

De Hattemse VVD maakt zich zorgen over de dertig al langer leegstaande woningen in Hattem. Het zou volgens raadslid Erik Kleinpenning kunnen gaan om panden waar criminele activiteiten in plaatsvinden. Reden voor de fractie om hier vragen over te stellen aan het college van B&W. Aanleiding voor de vragen is een onderzoek door RTL-nieuws naar spookwoningen.

Van tien naar dertig
In de schriftelijke toelichting op de vragen luidt het: ‘Ook in Hattem is er sprake van een stijging van het aantal leegstaande woningen, zo is te zien op het kaartje bij het artikel dat het aantal spookwoningen per gemeente toont. Ging het in 2019 en 2020 nog om tien huizen, in 2023 was dit aantal gestegen naar dertig. Een spookwoning is een pand met een adres waarop niemand is ingeschreven, maar waar wel energie wordt gebruikt.

Hinder voorkomen
Erik Kleinpenning (VVD) verwoordt zijn zorg: ‘Ook al gaat het ‘maar’ om 0,6% van alle woningen in Hattem, toch vindt de VVD fractie deze stijging alarmerend. Het gaat hier immers mogelijk om illegale praktijken waar buren grote hinder van zouden kunnen ondervinden. Bovendien heeft de gemeente Hattem de afgelopen jaren veel energie gestoken in de strijd tegen ondermijning en is het onwenselijk dat in deze tijd van grote woningnood zoveel woningen ‘leeg’ staan.’

Handhaving prioriteit
De VVD heeft nu aan het college gevraagd of
het college bekend is met deze problematiek en of het zicht heeft op de dertig woningen die als spookwoning bestempeld zouden kunnen worden in onze gemeente. Verder willen de lokale liberalen graag weten of het college ook vindt dat gerichte handhaving prioriteit zou moeten krijgen.
De beantwoording van de vragen zal nog even op zich laten wachten, maar we houden onze lezers op de hoogte van de reactie van het college.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in