Gemeenteraad: “Betaald parkeren past niet bij Hattem”

Maandag 22 mei vergaderde de raadscommissie Ruimte & Duurzaamheid onder andere over parkeren. Doel hiervan was om tot een integrale parkeervisie voor Hattem te komen door met elkaar een open discussie aan te gaan. Vertrekpunt hiervoor was een parkeeronderzoek uit 2019. Daaruit blijkt dat er ruim 700 parkeerplaatsen zijn in en om de binnenstad van Hattem. Ongeveer 140 parkeerplaatsen bevinden zich ook echt binnen de grachten, de rest in de straten of de openbare parkeerplaatsen (de haven en de Bleek).

Is er behoefte aan een extra parkeergarage of parkeerplaatsen?
Uit metingen blijkt dat er op de zaterdagmiddag maximaal 70% van de parkeerplekken bezet was, op werkdagen was dit 61%. De meeste partijen zijn daarmee niet voor een extra parkeergarage of parkeerplaats op een nieuwe locaties, maar willen liever creatief zijn met de huidige plekken. Een idee dat meerdere keren voorbijkwam is het realiseren van een parkeerdek in de haven, maar ook het meer stimuleren van het gebruik van de fiets. Partijen willen in ieder geval geen groen opofferen om parkeerplaatsen te realiseren. Ook willen partijen niet onnodig ruimte in Hattem opofferen voor het parkeren, omdat er ook een opgave ligt voor het realiseren van woningen.

Unaniem over betaald parkeren
Door een antwoord te geven op verschillende stellingen namen de partijen hun standpunten door. Stelling nummer vier van deze vergadering was “Vergunning parkeren en betaald parkeren passen niet bij Hattem”. Alle partijen waren het in ieder geval unaniem over eens dat betaald parkeren niet bij Hattem past. Op die manier blijven we een open stad, ook voor publiek van buitenaf. Met andere ideeën als een betere OV-verbinding of nog betere fietsparkeerplaatsen zouden inwoners en bezoekers ook verleid kunnen worden om niet met de auto naar de binnenstad te komen. Met de uitkomsten van deze open discussie kan de raad verder met de uitwerking.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in