Gezamenlijke verklaring gemeenteraad en college Hattem tegen Jodenhaat

‘Met afschuw zien wij dat haat tegen Joden terugkeert op plekken waar iedereen vrij en veilig moet kunnen samenkomen. Antisemitisme is al eeuwenlang aanwezig. Vandaag de dag neemt het antisemitisme onrustwekkend toe, met name na de terreuraanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023 en de geweldsexplosie in het Midden-Oosten die daar nu plaatsheeft. Wij gruwen van de burgerdoden in Gaza en benadrukken dat kritiek op de Israëlische regering geen antisemitisme is. Het verantwoordelijk houden van Joodse mensen voor het handelen van die regering, alleen omdat zij Joods zijn, is dat wel.

We horen met schrik over Joden die op straat, in winkels, op het werk en op school worden aangesproken en belaagd. Elie Wiesel vroeg ons niet te vergeten: het pijnlijkst voor het slachtoffer is niet de wreedheid van de onderdrukker, maar het stilzwijgen van de omstander. Daarom staan wij op en vragen ook jou om op te staan. Laat antisemitisme niet gedijen of zelfs toenemen. Er is in ons land en in onze stad Hattem geen plaats voor antisemitisme, discriminatie en racisme in welke vorm dan ook.’

‘Wij staan op, kunnen we op jou rekenen?’

Deze verklaring van gemeenteraad en college staat sinds 2 mei, op de website van de gemeente. Op de vraag van RTV Hattem waarom de gemeenteraad en het college nu met deze verklaring komen, luidt het antwoord dat in de raadsvergadering van 8 april aan de burgemeester gevraagd is, of het als raad nodig cq behulpzaam is om niet stil te blijven, maar ons ook in Hattem uit te spreken tegen antisemitisme. Toen daarop bevestigend door de burgemeester is geantwoord, is een en ander via de gemeenteraad in gang gezet.
Er zijn overigens geen signalen zijn dat dergelijke onveiligheid waarover in de verklaring gesproken wordt zich ook voordoet in Hattem, aldus de woordvoerder. De CU was 8 april de initiatiefnemer.

RTV Hattem vroeg de politieke partijen om een reactie. Waarom werkt jouw partij mee aan deze verklaring? Het is een uitzonderlijke actie en daardoor opvallend. Wat maakt het nu zo dringend om dit te doen? Wat denk je hiermee te bereiken?

Een aantal reacties
‘In de afgelopen tijd heb ik het boekje van Heemkunde Hattem gelezen: De geschiedenis van de Joodse Gemeenschap in Hattem. Er zijn hier verhalen van hoe onderduikers zijn geholpen. Maar in het boek is ook te lezen dat Hattem zich niet altijd heeft kunnen onttrekken aan Jodenhaat en antisemitisme. Helaas zien we dat Jodenhaat terugkeert op plekken waar iedereen vrij en veilig moet kunnen samenkomen. Jodenhaat blijkt niet alleen iets van lang geleden, maar laait weer op. Op dit moment zijn er gelukkig geen signalen dat dergelijke onveiligheid zich ook voordoet in Hattem. Maar ik heb wel in de raadsvergadering van 8 april aan de burgemeester gevraagd of het als raad nodig cq behulpzaam is om niet stil te blijven maar ons ook in Hattem uit te spreken tegen antisemitisme. Toen daarop bevestigend op geantwoord werd door de burgemeester hebben we deze verklaring geformuleerd om een duidelijk statement te maken tegen haat.’
Arend Palland, CU

‘De PvdA/GroenLinks vindt het belangrijk los van landelijke oproepen tegen Jodenhaat, antisemitisme, en racisme ook lokaal een signaal af te geven. Mede omdat wij geschokt zijn vanwege de reacties en uitspraken bij en rondom de bijeenkomsten over de komst van flexwoningen. Terwijl het hier gewoon ging om woningen voor jongeren, spoedzoekers, statushouders en Oekraïners. Er kan nooit voldoende aandacht zijn voor dit soort zaken, maar zeker niet in dit roerige Europa. Ga mede daarom stemmen op 6 juni voor de EU2024.’
Jaap van Tiel, Pvda/GroenLinks

‘Als HattemCentraal vinden wij het belangrijk om als partij, maar zeker ook als gehele raad van Hattem, afstand te nemen van elke vorm van antisemitisme, maar in het bijzonder van die individuen, maar ook hele groepen mensen die een bepaald beeld schetsen van Joden, dat zich kan uiten als haat tegen Joden. Met de boodschap ‘Wij staan op, kunnen we op jou rekenen?’ geven we als HattemCentraal een duidelijk signaal af richting samenleving.’
Gina Guldenaar, HattemCentraal

‘Het is goed dat de politiek zich uitspreekt tegen antisemitisme. Het is een ernstige vorm van discriminatie van een bevolkingsgroep. Waar antisemitisme toe kan leiden, hebben we tijdens de Tweede Wereldoorlog gezien. 28 Joodse mensen uit Hattem zijn toen vermoord omdat ze Joods waren. Dat nooit weer. Nu het antisemitisme in de samenleving weer toeneemt, moeten we als locale politiek onze stem verheffen. Eerder nam ook de Tweede Kamer hierover een motie aan en recent spraken ook de burgemeesters zich hierover uit. Vrijheid en veiligheid is een groot goed. Daar hoort respect bij. Wij keuren daarom alle vormen van discriminatie af.’
Teun Juk, CDA

‘Helaas moet ook de VVD in Hattem constateren dat antisemitisme weer de kop opsteekt, mede door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. We staan aan de vooravond van de dodenherdenking op 4 mei en een dag later vieren we onze bevrijding. Dit is het moment om hier niet alleen bij stil te staan, maar ook om ons duidelijk uit te spreken tegen Jodenhaat en iedere andere vorm van discriminatie en racisme. Daarom steunen we de oproep van de gemeenteraad en het college.’
Erik Kleinpenning, VVD

‘D66 Hattem vindt dat wij elke vorm van haat en discriminatie met dezelfde kracht moeten veroordelen en beantwoorden. Voor antisemitisme mag er in Nederland geen ruimte zijn, tegelijkertijd moet er wel ruimte zijn voor iedereen die wil demonstreren tegen de verschrikkelijke dingen die er momenteel in Gaza gebeuren. Grenzen moeten daarbij niet overschreden worden.’
Erwin Kwakkel, D66

‘Lokale politiek moet hier bij weg blijven. Ik zou liever een open en complete discussie voeren over de keus van het college inzake de gymlokalen. Onbegrijpelijk, dat het college zich baseert op een rapport met grote tekortkomingen.’
André Borst, Lijst Borst Borst heeft de actie niet ondertekend, zo verklaarde hij desgevraagd.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in