Besluit verbouwing stadhuis pas na de zomer

Hoe moet het verder met het Hattemse stadhuis? Over die vraag boog de Commissie Samenleving & Bestuur zich maandagavond 17 juni. Het college hoopte op een volgende stap, maar de commissie trapte op de rem.

Drie scenario’s
Met een combinatie van drie scenario’s probeerde het college instemming van de commissie te krijgen. In het voorstel wordt de centrale hal aangepakt, gaan de medewerkers meer hybride werken en wordt de raadszaal naar boven verplaatst. De leden van de commissie samenleving en bestuur hadden vooral vragen over de financiële onderbouwing van de voorstellen, maar ook was er onvrede over de late beantwoording van vragen.

Geen businesscase
In februari stelde de raad voor om aan de voorstellen een uitgewerkte businesscase toe te voegen. Na een toezegging door het college trokken de partijen die het amendement indienden dit weer in. Tijdens de vergadering van afgelopen maandag constateerden enkele commissieleden dat aan de toezegging in het voorliggende voorstel niet voldoende gehoor was gegeven, zodat besluiten in de komende raadsvergadering niet goed mogelijk is.

Met name André Borst (lijst Borst) wil graag ook eerst de uitkomsten zien van een onderzoek onder medewerkers over de nieuwe wijze van werken waar het ontwerp aan bij zou moeten dragen. Als het gaat om de participatie van inwoners, pleitte Teun Juk (CDA) voor een éénmalige maar wel goede raadpleging van de inwoners.

Pascalle Koortens (HattemCentraal) had kritiek op het voorstel om de raadszaal naar de eerste verdieping te verplaatsen. Vanuit het college werd aangegeven dat dit wel noodzakelijk is omdat de huidige raadszaal te diep is voor het weinige daglicht dat via de ramen binnenkomt, terwijl ook de klimaatbeheersing in de praktijk problematisch is.

Voorzitter Marinus Kers (ChristenUnie) constateerde al met al onvoldoende draagvlak en duidelijkheid om in de komende raadsvergadering al tot besluitvorming over te gaan. De raads- en commissieleden krijgen tot aankomende maandag om hun overgebleven vragen te stellen, waarop het college hen van antwoord zal voorzien. Het presidium waarin alle fracties zijn vertegenwoordigd en dat de regeling van werkzaamheden afstemt, bepaalt wanneer verdere bespreking van de voorstellen zal plaatsvinden. Naar het zich laat aanzien, zal dat pas na de zomervakantie zijn.

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in