Tag: woningbouw

Huidige woningmarkt vraagt om nieuwe aanpak voor jongeren

Met de huidige woningmarkt is het voor jongeren niet vanzelfsprekend om in hun geliefde stadje of dorp te kunnen blijven wonen. Plattelands Jongeren Gelderland...

Oproep voor motie zelfbewoningsplicht bij woningaankoop in Hattem

HattemCentraal (HC) heeft de collegafracties in de gemeenteraad opgeroepen een motie mee in te dienen over zelfbewoningsplicht bij aankoop woningen. Het doel van de...

Provincie neemt nieuwbouw ’t Veen op in Woningbouwimpuls

De woningnood in Gelderland is hoog. Tot 2030 moeten er 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd. 10 woningbouwprojecten in Gelderland, waaronder die voor de Transformatie...

Transformatie bedrijventerrein ’t Veen in Hattem naar woongebied stap dichterbij

Gemeente Hattem, Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG) en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling tekenden op 6 september jl. een intentieovereenkomst voor de transformatie van bedrijventerrein...

Plan woningbouw Kerkstraat bijna definitief

Achter het geschakelde winkelpand aan de Kerkstraat 27-29-31, waar voorheen de winkel van Blokker in zat, is woningbouw gepland. De gebouwen die achter de...

Nieuwbouw voor Hattemers of ook voor nieuwe inwoners uit de Randstad

Woensdag 7 juli vergadert de brede commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken over de Omgevingsvisie. In deze visie wordt de koers uitgezet op weg naar...

Hattemers willen meer woningbouw

De gemeente Hattem heeft bewoners gevraagd hun mening te geven op het Koersdocument Omgevingsvisie Hattem. In dit document staat beschreven welke koers Hattem gaat...

Sloop gedeelte panden Kerkstraat begonnen

De sloop van de achterzijde van de winkelpanden Kerkstraat 27-29-31 is begonnen. Het gedeelte van de panden dat is gesloopt, was in het verleden...

Gelderland wil meer woningen door woningsplitsen

De provincie Gelderland gaat gemeenten helpen bij woningsplitsen. Door het splitsen van woningen komt meer woonruimte vrij voor starters en ouderen. De nieuwe digitale...

Nieuwbouw appartementen Kerkstraat

B&W van Hattem stemt in met een ontwerpbestemmingsplan en -vergunning voor een appartementencomplex achter de winkelpanden aan de Kerkstraat 27-29-31. De Hattemers kennen deze...