Verkenning voor woningbouw op terrein De Zaaier

Het college van B&W heeft het plan om woningbouw te realiseren op het terrein van gbs De Zaaier. Deze school zal onderdeel van het eerste IKC van Hattem gaan uitmaken. De nieuwbouw van dit IKC staat gepland op het voormalig ijsbaanterrein. Na ingebruikname van de nieuwbouw komt de grond van De Zaaier beschikbaar.

Het college heeft nu ingestemd met het opstarten van een verkenning voor woningbouw op locatie De Zaaier. Hierbij wordt in eerste instantie uitgegaan van een mix van sociale huur en middenhuur.

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen om Triada te betrekken bij deze verkenning om tot een intentieovereenkomst te komen. In het kader van dit alles wil het college voorstellen aan de raad om een voorbereidingskrediet van 35.000 euro vast te stellen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in