Nieuwbouw voor Hattemers of ook voor nieuwe inwoners uit de Randstad

Woensdag 7 juli vergadert de brede commissie Algemene en Ruimtelijke Zaken over de Omgevingsvisie. In deze visie wordt de koers uitgezet op weg naar 2040. Hierbij is gekeken welke kwaliteiten van Hattem belangrijk zijn en hoe we die kunnen koesteren. Maar er zijn ook andere zaken die van invloed zijn zoals de woningbouwopgave, het behoud van een aantrekkelijke binnenstad, het clusteren van voorzieningen en verhogen van natuur- en recreatieve waarden en verschillende sociaal-maatschappelijke thema’s (onderwijs, zorg, sport, welzijn, etc.)
Maar ook landelijke trends zoals vergrijzing, het kleiner worden van huishoudens (gezinsverdunning), schaalvergroting, milieu- en klimaatproblematiek en individualisering.

Drie scenario’s woningbouw
Een punt waarover de gemeenteraad zich moet uitspreken is de woningbouw in Hattem. De vraag is of Hattem alleen voor de eigen woningbehoefte moet bouwen of ook aanvullend voor de regionale behoefte aan woningen wil bouwen. Hierbij liggen drie scenario’s voor die onderzocht kunnen worden:

  1. 570 woningen bouwen om te voorzien in de eigen woningbehoefte;
  2. naast de 570 woningen voor de eigen behoefte ook nog eens 550 woningen bouwen voor de regionale vraag (in totaal 1.120 woningen);
  3. Of naast de eigen woningbehoefte maximaal 1.000 woningen bouwen voor de regionale vraag (maximaal 1.570 woningen). Bij dit scenario moet ook gezocht worden naar grotere uitbreidingslocaties.

Uit de meest recente participatieronde onder inwoners is gebleken dat de meerderheid van de deelnemers aan de enquête voorstander is van scenario 1.

De concept Omgevingsvisie Hattem 2040 – Ontwerp is na te lezen op de website van de gemeente Hattem.

Bouwen voor verhuizers uit de Randstad
Peter Kerris (PvdA), gedeputeerde van de provincie Gelderland pleitte er in het tweede nummer van High Five┬ávoor extra woningbouw in de Kop van de Veluwe voor verhuizers uit de Randstad die in onze regio willen gaan wonen. Hij zei daarover: “Als je de economische dynamiek wilt behouden, zul je als regio ook moeten verstedelijken. De golf van nieuwe inwoners uit de Randstad die in onze regio willen wonen, kunnen we niet tegenhouden. Dus is het beter om deze te accommoderen. Temeer daar deze mensen door de overwaarde op hun eigen woning, vaak een goed gevulde portemonnee hebben.”

Het hele interview met Kerris en andere informatie over de Kop van de Veluwe is na te lezen in het tweede nummer van High Five .

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in