Transformatie bedrijventerrein ’t Veen in Hattem naar woongebied stap dichterbij

Gemeente Hattem, Ontwikkelings- en Herstructureringsmaatschappij Gelderland (OHG) en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling tekenden op 6 september jl. een intentieovereenkomst voor de transformatie van bedrijventerrein ’t Veen tot een gemengd woongebied. Deze transformatie is al jaren geleden ingezet door gemeente Hattem en vastgelegd in het door de gemeenteraad goedgekeurde Ontwikkelkader ’t Veen 2019.

Partijen hebben met het ondertekenen van de overeenkomst afspraken gemaakt om komende periode een verdere integrale en duurzame ontwikkeling van het plangebied te onderzoeken. Dit betreft onder andere het actualiseren van de gebiedsexploitatie, opstellen van een marketingplan en bepalen van een geschikte samenwerkingsstructuur.

Een gave woonplek maken
“De transformatie van ’t Veen is echt complex voor Hattem”, zegt wethouder Schipper, “We zijn dan ook blij met het commitment dat deze partijen tonen om van ’t Veen een gave woonplek te maken. Het belang van het onderzoek dat we doen is groot – mijn wens is dat gebiedseigenaren met ons mee gaan denken”.
De onderzoekskosten worden door de partijen gezamenlijk gedragen. De partijen brengen ook de nodige expertises samen.

OHG is opgericht door provincie Gelderland en levert binnen de provincie maatwerk bij het revitaliseren, transformeren en herstructureren van locaties en gebieden naar aantrekkelijke werk- en woonlocaties. Hierbij staan het maatschappelijk belang en de impact op de regionale economie centraal. OHG wordt gemanaged door OostNL de ontwikkelingsmaatschappij van Oost Nederland.

BPD is de gebiedsontwikkelaar van de Rabobank en ontwikkelt woongebieden in Nederland en Duitsland. Ook beschikt het over belegger BPD Woningfonds voor duurzame woningen in de middenhuur. BPD heeft inmiddels diverse posities aangekocht in ’t Veen en is met partner Nikkels Projecten betrokken bij het inmiddels in aanbouw genomen deelplan ’t Veen-Noord op de voormalige gronden van Antarctica, Beter Bed en de kringloopwinkel.

Haalbaarheidsonderzoek
De aanwezige eigenaren en bedrijven in het gebied worden betrokken bij dit haalbaarheidsonderzoek. Belangrijk onderdeel van de transformatie is het ondergronds brengen van de hoogspanningsleiding die momenteel over het gebied loopt en de ontwikkelmogelijkheden beperkt.
Medio 2022 willen de partijen het haalbaarheidsonderzoek voltooien.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in