Oproep voor motie zelfbewoningsplicht bij woningaankoop in Hattem

HattemCentraal (HC) heeft de collegafracties in de gemeenteraad opgeroepen een motie mee in te dienen over zelfbewoningsplicht bij aankoop woningen. Het doel van de zelfbewoningsplicht is dat speculanten van de woningmarkt worden geweerd.

HC is van mening dat we Hattemse huizenkopers moeten verplichten om zelf in het nieuw gekochte huis te gaan wonen. Via zelfbewoningsplicht kunnen stappen gezet worden om speculanten (buy- to let) van de woningmarkt te weren. De maatregel moet de markt toegankelijker en betaalbaarder maken voor Hattemse woningzoekers.

Starterswoningen
Alleen al in Gelderland is uit onderzoek van het Kadaster gebleken, dat transacties, dus verkoop aan investeerders met 50% is gestegen. Met name starterswoningen, maar ook bij bestaande (goedkope) koopwoningen zitten buy-to let kopers in het vaarwater van woonstarters. Hierdoor ontstaat een woonkloof en daar wil de partij wat aan doen.

HC heeft dan ook een motie opgesteld die zij gedeeld heeft met de fracties van CU, CDA, D66 en PvdA met vraag of zij deze mee indienen. De motie is een oproep aan het college om in beeld te brengen wat de voor- en nadelen zijn van het invoeren van zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw en bestaande woningen in Hattem en te onderzoeken of het juridisch mogelijk is en aan te geven welke stappen moeten worden ondernomen om de voorwaarden te stellen zoals bijvoorbeeld 3 jaar woonplicht, te bespreken.

Oldebroek
In omliggende gemeenten speelt deze problematiek ook. In Oldebroek is door de PvdA/Burgerpartij Oldebroek, de CU en het CDA een vergelijkbare motie ingediend die op 1 oktober jl. door de raad is aangenomen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in