Tag: Van Heemstraschool

Raad van State schort plannen Woonzorgzone Geldersedijk op

De belangengroep Geldersedijk heeft, mede namens ongeveer 50 personen, bij de Raad van State het verzoek gedaan om de plannen voor de IKC in...

Scholen in Hattem zijn weer begonnen

De zomervakantie van regio Noord is voorbij. De scholen in Hattem volgen deze regio en dat betekent dat de basisscholen vandaag weer begonnen zijn. Hoewel...

Kabinetsmiljarden zorgen voor tekort aan invallers, ook scholen in Hattem maken zich zorgen

Gelderse basisscholen maken zich zorgen over een tekort aan invalleerkrachten. De coronasteun van het kabinet zorgt ervoor dat scholen veel invallers in dienst nemen...

Voortgang IKC

In de raadsvergadering van 23 november jl. heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het Stedebouwkundig plan Oude IJsbaan. Hier komt een woonzorgzone...

Bewegingsboulevard te snel van start

Er staat iets groots te gebeuren in Hattem. Na jaren en jaren vergaderen lijkt het erop dat er nu eindelijk een Woonzorgzone komt. En...

Overeenkomst bouw IKC op ijsbaanterrein getekend

De gemeente Hattem, Stichting Cambium en Florion hebben een overeenkomst ondertekend over het bouwheerschap van het nieuw te bouwen Integraal Kindcentrum (IKC). Het eerste...

IKC niet naar Noordgouw-terrein

In de Raadszaal werd vanavond een stevig debat gevoerd over de vestigingsplaats van de eerste scholencluster (IKC) in Hattem. De partijen waren het er wel...

IKC in Hattem: dualisme in optima forma?

Maandagavond staat de locatie van het eerste Integraal Kind Centrum (IKC) in Hattem op de agenda van de Raadsvergadering. De gemeenteraad zal dan een besluit nemen...

Voorstel Noordgouw als locatie 1e Scholencluster tóch in raad van 11 maart

Op maandag 25 februari heeft de raadscommissie gesproken over het collegevoorstel om De Noordgouw als locatie te kiezen voor het realiseren van nieuwbouw voor...

CU: ‘Het IKC moet op het ijsbaanterrein komen; jong ontmoet oud’

Het resultaat van de openbare ledenvergadering van de Christen Unie is dat de raadsleden van deze partij willen dat het college haast maakt met...