CU: ‘Het IKC moet op het ijsbaanterrein komen; jong ontmoet oud’

Het resultaat van de openbare ledenvergadering van de Christen Unie is dat de raadsleden van deze partij willen dat het college haast maakt met herhuisvesting van de basisscholen van cluster 1, de Zaaier en de Van Heemstraschool en wel op het oude ijsbaanterrein.

Dromen van een plek waar jong en oud elkaar ontmoeten
CU-fractievoorziter Arend Palland droomde in campagnetijd hardop over een plek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. ‘Veel ouders hebben me in de afgelopen weken herinnerd aan dat visioen. Door huisvesting van ouderen, zorg en onderwijs samen te brengen, realiseren we niet alleen die droom. We kunnen zo ook snel zekerheid bieden aan ouderen die graag zorg in Hattem willen én aan ouders van jonge kinderen. De omgeving van de voormalige ijsbaan is een goede locatie. Dat bewijst ook de uitkomst van het onderzoek dat het college heeft laten uitvoeren,’ volgens Palland.

Verkeersveiligheid
De ChristenUnie neemt hiermee duidelijk afstand van het voorstel van B&W om het eerste Integrale Kindcentrum (IKC) neer te zetten op de  Noordgouwlocatie. Vooralsnog is deze locatie wat de CU betreft ongeschikt als nieuwbouwplek. De afwijzing van de Noorgouwlocatie is niet definitief, maar pas wanneer de zorgen rondom de verkeersveiligheid en de hoogspanningsleiding zijn weggenomen, kunnen er volgens de CU op de Noordgouwlocatie mooie scholen worden gebouwd.

Met dit standpunt wijkt de ChristenUnie af van wat afgelopen maandag in de commissie werd besproken. Het college zou van de politieke partijen nieuwe kaders krijgen voor aanvullend haalbaarheidsonderzoek. De ChristenUnie wil echter niet meer kostbare tijd steken in zo’n extra onderzoek, zodat ouders en scholen niet langer in onzekerheid blijven. Het college moet alle inspanningen richten op spoedige realisatie van een eerste Integraal Kindcentrum op het terrein van de ijsbaan.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in