IKC niet naar Noordgouw-terrein

In de Raadszaal werd vanavond een stevig debat gevoerd over de vestigingsplaats van de eerste scholencluster (IKC) in Hattem. De partijen waren het er wel over eens dat het traject tot nu toe zorgvuldig is verlopen waarbij de locatie van het voormalig Noordgouw-terrein als een van de bouwlocaties werd genoemd.

Stembesluit
CDA, CU en D66 menen echter dat het IKC niet op het Noordgouw-terrein moet komen, maar op het oude IJsbaanterrein aan de Geldersedijk of op de plaats van de huidige Van Heemstraschool. Daartoe hebben de drie partijen gezamenlijk een amendement ingediend. Na stemming is dit aangenomen waarbij de fracties van de PvdA en VVD tegenstemden.

Fel debat
Het debat over de eerste scholencluster was fel, waarbij de VVD en PvdA recht tegenover de andere drie partijen stonden. VVD sprak van bangmakerij en de PvdA maakt zich zorgen dat de beide locaties waarvoor nu gekozen is tot vertraging van het traject zal leiden. Daarbij gaven deze twee partijen aan dat bouw op deze locaties als nadeel heeft dat er minder ruimte is voor de bouw van (zorg)woningen voor ouderen.

Achterban
Het argument dat zowel het CDA als de CU voor de eigen achterban kiezen, werd verworpen door de CU. Bouwen op een locatie waar de schoolbesturen niet naar toe willen, leidt tot leegstand, aldus de CU.



Reacties

CDA
CDA-woordvoerder Harry Kremer. “Het CDA heeft in de raadscommissie gemotiveerd aangegeven niet de Noordgouw als nieuwbouwlocatie aan te wijzen voor cluster 1, maar de oude IJsbaan. Daarnaast is duidelijk dat zowel de Van Heemstraschool als de Zaaier een nadrukkelijke voorkeur hebben voor de Oude ijsbaan of de huidige Van Heemstraschool. Dit gegeven versterkt de mening van het CDA met betrekking tot de keuze voor de Oude IJsbaan/Van Heemstraschool.” Harry Kremer: “Verder speelt natuurlijk ook het voedingsgebied van de beide scholen. Ook hechten wij zeer aan een evenwichtige spreiding van het openbaar en bijzonder onderwijs. Vandaar dat de locatie Oude IJsbaan/Van Heemstraschool – een goede oplossing is. Ik verwacht dat het college nu snel aan de slag gaat met het maken van een plan voor de nieuwe locatie. “Verder is in het coalitieakkoord afgesproken dat de gemeente zich zal inzetten om zorgaanbod op algemene grondslag mogelijk te maken. Dus ook dat aspect moet aan de orde komen.”

PvdA
fractievoorzitter Marie Lupé Stapper: “Wij zijn er voor alle Hattemers’ heeft een wel erg schrale betekenis gekregen voor de fracties van het CDA en CU. Zij belijden dat wel met hun mond maar in de praktijk kiezen ze onomwonden voor hun achterban en niet voor het belang van Hattem. Wat dat betreft zou u sowieso uw vraagtekens kunnen zetten bij de keuze van 2 christelijke scholen in het eerste cluster. Was het niet beter geweest als het een gecombineerde cluster was geweest?”

Locatie de Noordgouw heeft een onderwijsbestemming, het IJsbaanterrein niet. Vertragende factor van zeker 9 maanden tot een jaar. Maar gaat u uit van langer;
Ook kunnen de plannen op het IJsbaanterrein bezwaren bij omwonenden oproepen, met diverse gangen binnen het rechtstelsel, wederom een vertragende factor van ? 6 maanden tot 2 jaar? Vertraging en het in gevaar komen van de woonzorgzone, wat vind de D66 hiervan, stel dat er veel minder plekken gerealiseerd kunnen worden? Hoe leggen de partijen dit uit aan de inwoner van Hattem;
De financiële consequenties van het bouwen op het oude IJsbaanterrein, het geld ligt ook in Hattem nog steeds niet op straat, vinden de partijen dit acceptabel. Het IJsbaanterrein is op voorhand al duurder dan locatie de Noordgouw, het verschilt ongeveer € 300.000. En hoe langer er gewacht moet worden met bouwen, hoe hoger de bouwkosten zullen worden, realiteit van de dag;
Het treurige is dat er door dit alles mensen bezorgd raken over het realiseren van deze woon-zorgzone. Er wordt al zo lang over gesproken en zo wordt het toch weer onbereikbaar voor deze mensen.”

VVD
“Teleurstellend dat CU, CDA, maar ook D66, het goed onderbouwde onderzoek in twijfel trekken. De 2 coalitiepartijen hebben volgens ons onvoldoende vertrouwen in hun eigen wethouders door tegen dit voorstel te stemmen. Wij hebben dat vertrouwen wel en verwachten onder meer dat dit college de oversteek van de Apeldoornseweg nog dit jaar verkeersveilig maakt. ”

“Een IKC op de locatie die is aangemerkt als woon-zorgzone voorziet dan niet meer in voldoende huisvesting voor onze ouderen. Zij moeten buiten Hattem gaan wonen en hun vertrouwde omgeving achterlaten. Maar ook betekent dit: geen school voor de ABC buurt, het Rode Dorp, ’t Veld en de nieuwe woonwijk ’t Veen. Door het eerste scholencluster niet op de “Noordgouw” te bouwen wordt de Marke met al haar voorzieningen onvoldoende benut.

“Verder zijn de kosten om te bouwen op de andere locaties fors hoger dan nu begroot. Het niet gebruiken van de locatie de Noordgouw kan de gemeente Hattem tot 1 miljoen euro extra gaan kosten, met alle gevolgen van dien. Deze raad wordt geacht alle belangen van Hattem af te wegen, dat is naar de mening van de VVD onvoldoende gebeurd.”

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in