Voortgang IKC

In de raadsvergadering van 23 november jl. heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het Stedebouwkundig plan Oude IJsbaan. Hier komt een woonzorgzone en het eerste IKC van Hattem van de basisscholen De Zaaier en  Van Heemstraschool.

De Scholen stellen op dit moment een programma van eisen op, de voorwaarden waarmee de toekomstig architect aan de slag gaat. Ook wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een planning voor de realisatie van het IKC.

Hoe gaat het eruit zien?
Niemand weet precies hoe het gebouw eruit gaat zien. De kaders hiervoor staan in het programma van eisen, zoals het onderwijsconcept dat wordt nagestreefd, de organisatie van de kinderopvang en wat dit voor het ontwerp van het gebouw betekent. Hoeveel ingangen zijn er nodig, welke ruimtes en lokalen. En waar werken de scholen samen en waar niet? Dat alles komt in het programma van eisen te staan. Zodra dit klaar is, wordt het eisenpakket besproken met de medezeggenschapsraden en leerkrachten van beide scholen.

Voorlopig ontwerp 2e kwartaal 2021
Als de MR en de leerkrachten zich erin kunnen vinden, wordt een aantal architecten gezocht die een ontwerp willen maken. Naar verwachting kiezen de scholen in het begin van 2021 een architect. Deze gaat dan aan de slag met het ontwerp. De schoolbesturen hopen dat zij in het tweede kwartaal van 2021 een voorlopig ontwerp kunnen laten zien.

Moeilijk besluit Woonzorgzone voor de PvdA
Het IKC zou in eerste instantie op het terrein van De Noordgouw komen. Door een amendement van het CDA, de CU en D66 is dit niet doorgegaan. De PvdA was daar niet blij mee en vindt De Noordgouw nog steeds de beste locatie voor het vestigen van een scholencluster. Ondanks de commotie die is ontstaan en de 600 handtekeningen die tegen de vestiging van een IKC op het IJsbaanterrein zijn verzameld heeft de PvdA nu toch voorgestemd, want: ‘Er zitten in dit plan voor ons voldoende waardevolle onderdelen om nu door te pakken, en dus voor te stemmen. Na meer dan 10 jaar praten, kan de schop in de grond voor maar liefst 119 woningen, waarvan een groot deel zorgwoningen en een mooie plek voor “De Luwte”. Verder is de partij blij dat er een variatie in koop- en huurwoningen komt voor ouderen en een 24-uurs zorgpost waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen,’ aldus de PvdA.

VVD: ‘Besluit op basis van emotie’
De VVD was de enige partij die tegen het Stedebouwkundige plan stemde. Het besluit van deze raad om het eerste IKC op de woonzorgzone te plaatsen is volgens de VVD genomen op basis van emotie. ‘Een deel van de gemeenteraad en de schoolbesturen van De Zaaier en de Van Heemstraschool besloten, onder druk van de ouders, om het laatste moment de locatie van de oude Noordgouw af te wijzen. Hun argumentatie: de oversteek bij de Apeldoornseweg is te gevaarlijk. Door als schoolbesturen dit vlak voor de raadsvergadering mede te delen aan het college en de raad, is wat de VVD betreft het besluit van de raad, die overigens tegen het advies van het college ging, te veel genomen op basis van emotie. Besluiten nemen op emotie dient niet het algemeen belang,’ meent Gina Guldenaar van de VVD.
Het genomen besluit heeft grote gevolgen voor de huisvesting van onze ouderen. Terecht dat zij het gevoel hebben, dat als je oud bent, je niet meer meetelt in Hattem. De Hattemse VVD gunt onze ouderen een plekje in hun vertrouwde Hattem en heeft daarom al eerder tegen de komst van het eerste IKC op de woonzorgzone gestemd en dus ook tegen het stedenbouwkundigplan.

 

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in