Voorstel Noordgouw als locatie 1e Scholencluster tóch in raad van 11 maart

Op maandag 25 februari heeft de raadscommissie gesproken over het collegevoorstel om De Noordgouw als locatie te kiezen voor het realiseren van nieuwbouw voor het eerste scholencluster van de Van Heemstraschool en De Zaaier.

Via officieel raadsbesluit
De conclusie van de commissie was om het voorstel terug te geven aan het college ‘en eerst nader in gesprek te gaan over aanvullende kaders en het voorstel daarmee niet in de gemeenteraad van 11 maart te behandelen.’ Inmiddels heeft het presidium van de gemeenteraad besloten om het punt tóch te agenderen voor de raadsvergadering van maandag 11 maart. Ze wil in openheid en via een officieel raadsbesluit heldere kaders meegeven aan het college. Hoe dit besluit zal luiden moet blijken op 11 maart.

Inspreken?
De inspreekregels voor een raadsvergadering zijn iets anders dan voor een commissievergadering. Aan het begin van de raadsvergadering staat het punt ‘spreekrecht’ op de agenda. Hier kunnen insprekers elk maximaal 5 minuten hun reactie geven op een punt van de agenda. Hierbij geldt wel de restrictie dat insprekers die al in de commissie hebben ingesproken, dit in de raadsvergadering niet nog een keer mogen doen, behalve als zij nieuwe informatie willen delen. Meepraten aan tafel is niet mogelijk in een raadsvergadering.

Huisregels
Daarnaast zijn de regels voor aanwezigheid in de raadszaal en het uiten van (on)genoegen wat strikter:

  • Toehoorders nemen uitsluitend plaats op de voor hen bestemde plekken; dit is de publieke tribune. Als deze vol is wordt er verwijzen naar de hal.
  • Het is niet toegestaan tekenen van goed- of afkeuring te geven (zoals applaudisseren).

Agenda
De Raadsvergadering van maandag 11 maart begint om 20.00 uur in de raadszaal van het Stadhuis. De uitgebreide agenda vind je hier.

RTV Hattem
De vergadering wordt live via radio, tv en webstream uitgezonden.
Klik hier voor de frequenties van RTV Hattem.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in