IKC in Hattem: dualisme in optima forma?

Maandagavond staat de locatie van het eerste Integraal Kind Centrum (IKCin Hattem op de agenda van de Raadsvergadering. De gemeenteraad zal dan een besluit nemen over de locatie waar het eerste Hattemse IKC in 2023 de deuren gaat openen.

Het college van B&W stelt voor om op het Noordgouw-terrein te bouwen. Tot enkele jaren geleden was daar de enige Hattemse middelbare school gevestigd. Nu vinden veel Hattemers deze locatie niet meer geschikt voor een school. De aangevoerde redenen hiervoor zijn onder meer de hoogspanningsmasten, de drukke Apeldoornseweg die door veel schoolgaande kinderen overgestoken moet worden. Maar ook de decentrale ligging ten opzichte van de woonadressen van de leerlingen die naar de twee Christelijke scholen gaan (De Zaaier en Van Heemstraschool) die samen het eerste IKC gaan vormen.

Coalitie onder druk?
Tijdens het debat over de locatie bleek het standpunt van de raadsleden van de CU en het CDA af te wijken van die van het College met daarin de CDA-wethouder Hospers en CU-wethouder Schipper. De PvdA is met PvdA-wethouder Carla Broekhuis van mening dat het Noordgouw-terrein een geschikte locatie is voor het IKC. Het is de vraag of dit gevolgen heeft voor de coalitie, omdat de raadsleden van de CU en het CDA duidelijk afstand nemen van het voorstel van het college.

Stemverhouding
De PvdA en de VVD hebben aangegeven voor het Noordgouw-terrein te zijn en zullen waarschijnlijk instemmen met het voorliggende voorstel. Verwacht wordt dat de raadsleden van de CU en het CDA zullen kiezen voor hun achterban. De CU heeft na raadpleging van de achterban besloten volledig te gaan voor het IJsbaanterrein. Dit betekent dat zij tegen het voorliggende voorstel stemmen en daarmee niet meegaan met hun wethouders.
CDA en CU samen hebben 8 stemmen in de gemeenteraad en daarmee de meest kleine meerderheid. In het verleden zijn grote besluiten met deze stemverhouding genomen. Politiek kan dit, maar raadsleden hebben in het verleden aangegeven dat dit niet gewenst is. Het PvdA ziet de bui al hangen en roept op Twitter raadsleden van het CDA en de CU op echt persoonlijk te kiezen, ook al is dit niet het standpunt van de fractie.

D66
Of dit gebeurt is de vraag en alle ogen zijn daarom gericht op D66. Deze partij is niet tegen de locatie van het Noordgouw-terrein, maar vindt het moment om hierover nu al een keuze te nemen, te vroeg. De bezwaren tegen de locatie zijn namelijk niet eenvoudig op te lossen. Voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels is de gemeente afhankelijk van Tennet en de oversteek van de Apeldoornseweg is ook niet eenvoudig te op te lossen. In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan komt het knelpunt van de Apeldoornseweg veel voor. Maar hoe snel de uitvoering van het plan zal worden aangepakt is onduidelijk.
Het ziet er dan ook naar uit dat D66 zal tegenstemmen.

Wie betaalt en wie bepaalt?
D66 meent ook dat er nog andere zaken zijn die duidelijkheid behoeven. Want wie bepaalt de vestigingsplaats van een school? De gemeente financiert, maar in de wet Primair Onderwijs staat dat de school de terreinkeuze kan bepalen. En in dit geval is Cambium, het overkoepelende bestuur van de Van Heemstraschool tegen de locatie Noordgouw-terrein.
Ook is D66 niet gerust op de kosten en de partij wil graag een overzicht van de jaarlijkse kosten afgezet tegen de jaarlijkse bijdrage vanuit de centrale overheid. Tenslotte wil de partij een haalbaarheidsonderzoek voor vestiging op het voormalig IJsbaanterrein, maar dit onderzoek zal er, gezien het besluit dat voor maandag voorligt, waarschijnlijk niet komen.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in