Tag: Hoenwaard 2030

Teveel aan kraaien vormen bedreiging voor vitaal weidevogelbeheer

Jacob van Emst, boer in de Hoenwaard, reageerde op ons bericht over de dode kraaien die als vogelverschrikkers boven een akker hangen. “Die akker...

Inloopbijeenkomst in stadhuis over Gebiedsplan Hoenwaard 2030

De gemeente Hattem houdt een inloopbijeenkomst over Gebiedsplan Hoenwaard 2030. De bijeenkomst is op maandag 21 maart in het stadhuis. Waterschap Vallei en Veluwe...

Stijging waterschapsbelasting

De waterschapsbelasting voor het jaar 2022 van waterschap Vallei en Veluwe wordt hoger. Dit staat te lezen in de ontwerp begroting 2022 die tot en...

Lobby bewoners Hoenwaard heeft succes

De Hoenwaard is aangewezen als Natura 2000-gebied. Daarom is gekeken welke natuurwinst er te behalen valt in dit binnendijkse polderlandschap. Het Beheerplan Natura 2000...

Doorgebroken dijk bij Hattem is hersteld

De zomerdijk langs de Hoenwaard bij Hattem is hersteld. Eerder dit jaar bezweek de dijk door de hoogwatergolf in de rivieren. Het gat van...

Voortgang reparatie dijk Hoenwaard Hattem

Nadat maandagavond 19 juli de zomerkade van de uiterwaarde Hoenwaard bij Hattem is doorgebroken, is er al ontzettend veel gebeurd. De dagen na de...

Definitieve herstelwerkzaamheden zomerdijk gestart

In de nacht van 19 op 20 juli ontstond in de zomerkade bij de Hoenwaard in Hattem een gat als gevolg van een dijkdoorbraak....

De dijk bij Hattem is dicht

Het Waterschap Vallei & Veluwe hebben het dichtmaken van de bres in de zomerdijk bij het Apeldoorns Kanaal in Hattem afgerond. In twee dagen zijn...

Hoe is de zomerdijk in de Hoenwaard ontstaan?

Stadsarchivaris Gerrit Kouwenhoven is naar aanleiding van het ontstaan van het gat in de zomerdijk in de geschiedenis van deze dijk gedoken. Leest hier...

Waterschap gaat gat zomerdijk dichten met zandzakken

Het waterschap Vallei en Veluwe meldt op zijn website dat het 20 meter brede gat in de zomerdijk langs het Apeldoorns kanaal bij Hattem...