Stijging waterschapsbelasting

De waterschapsbelasting voor het jaar 2022 van waterschap Vallei en Veluwe wordt hoger. Dit staat te lezen in de ontwerp begroting 2022 die tot en met 18 november 2021 ter inzage ligt.
Op 22 november zal het Algemeen Bestuur van het waterschap de begroting en daarmee de tarieven van de waterschapsbelasting vaststellen.

Gematigde stijging
Ondanks de grote klimaatopgaven die er liggen, stijgt het tarief voor inwoners en hectares cultuurgrond beperkt. Zo gaat een gezin met een eigen woning in 2022 gemiddeld 6 euro per jaar meer betalen (van €272 naar €278 per jaar, stijging van 2,2%). De waterschapsbelasting voor grondbezitters (ongebouwd) in onbemalen gebied stijgt met €1,97 per hectare per jaar. In bemalen gebied stijgt de prijs per hectare met €2,96 per jaar. De waterschapsbelasting voor bedrijven is afhankelijk van het type en omvang van het bedrijf. Een specificatie hiervan staat in de begroting van het waterschap.

Hoenwaardkaden

Foto: Waterschap V&V

Naast het werken aan klimaatverandering, werkt waterschap Vallei en Veluwe dagelijks aan veilige dijken. In 2022 zal het waterschap de Hoenwaardkaden toetsen als onderdeel van het gebiedsproces Hoenwaard2030 en onderzoeken hoe het waterschap het gebied voldoende veiligheid kan bieden.

Rioolzuiveringsinstallatie
Verder werkt het waterschap aan schoon en voldoende oppervlaktewater en het zuiveren van rioolwater. De komende jaren renoveert het waterschap de rioolzuiveringsinstallatie in Hattem. De projectvoorbereiding wordt in 2022 opgestart.

Werken aan nu en de toekomst
De klimaatverandering is voor waterschap Vallei en Veluwe geen toekomstscenario, maar dagelijkse praktijk. Hevige regenval, niet alleen bij ons maar ook bij onze oosterburen, extreem droge periodes, ze komen steeds vaker voor. Daarom werken we dagelijks aan een toekomstbestendige en klimaatrobuuste inrichting van ons beheergebied.

Dijkgraaf Marijn Ornstein: “We zetten de komende jaren versneld in op het toekomstbestendig maken van ons gebied, met het oog op de klimaatverandering. Dit doen we samen met onze gebiedspartners, medeoverheden, bedrijven en inwoners. Hiermee borgen we de veiligheid en leefbaarheid van ons gebied, nu én voor toekomstige generaties.

Ook zijn onderwerpen als de kwaliteit van de leefomgeving, energietransitie en circulaire economie onderwerpen waar het waterschap met jouw belastinggeld dagelijks aan werkt.

Begroting inzien?
De ontwerp begroting 2022 ligt van 4 november tot en met 18 november 2021 ter inzage bij het Waterschap en via www.overheid.nl. U kunt de ontwerpbegroting, na het maken van een telefonische afspraak, inzien bij de receptie van het Waterschapskantoor (Steenbokstraat 10 in Apeldoorn, 055 527 29 11). Indien gewenst kan de begroting ook naar u gemaild worden. In dat geval kunt u een e-mail sturen naar communicatie@vallei-veluwe.nl. Inwoners zijn van harte welkom om de vergadering van het algemeen bestuur op maandag 22 november om 19.00 uur bij te wonen (Steenbokstraat 10 te Apeldoorn). Ook is de vergadering via de internetsite live te volgen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in