Voortgang reparatie dijk Hoenwaard Hattem

Nadat maandagavond 19 juli de zomerkade van de uiterwaarde Hoenwaard bij Hattem is doorgebroken, is er al ontzettend veel gebeurd. De dagen na de doorbraak is het gat van ongeveer 20 meter gedicht met 350 bigbags met zand en vervolgens is de uiterwaarde leeg gepompt om verdere schade voor de landeigenaren te voorkomen. De periode daarop zijn er metingen uitgevoerd en berekeningen gemaakt voor een Plan van Aanpak voor het definitief herstellen van de kade.

Voorbereidende werkzaamheden
Vorige week zijn de voorbereidingen voor het herstel getroffen. Zo zijn er stalen rijplaten gelegd en is de (teen)sloot onder aan de kade is vrij gemaakt van zand en klei  om het water nog beter af te voeren. Ook is er een kleimat tegen de bigbags geplaatst zodat er geen water meer vanuit het Apeldoorns kanaal in het gat kan stromen en er veilig en droog kan worden gewerkt.

Plaatsen duiker en opbouwen kade met klei
Er wordt gestart met het plaatsen van een duiker (ronde buis) in de teensloot. De duiker zorgt er voor dat er bij het gat een minder steil talud gemaakt kan worden, wat meer steun geeft aan de toekomstige kade. Vanaf daar wordt met klei het nieuwe talud opgebouwd in de richting van het kanaal. De bigbags worden in segmenten verwijderd totdat ze allemaal weg zijn. De voorwaarde hiervoor is dat het waterpeil in het Apeldoorns kanaal nog zo’n 30 cm zakt. We verwachten deze daling in de komende weken.

Bekijk hier een impressie van de werkzaamheden tot nu toe. De tekst gaat na de film verder.

Het leggen van grasmatten en inzaaien van de kade
Na het opbouwen van de kade met klei, wordt er een laag (teel)aarde aangebracht. Aan de kant van het kanaal worden hierop grasmatten gelegd. Deze matten moet zorgen dat er snel(ler) een goed gewortelde grasmat op de kade ligt. Het waterschap wil dit voor 1 oktober gereed hebben, zodat we goed gesteld staan voor de start van het stormseizoen op 1 november. Aan de kant van de teensloot gaan we gras inzaaien.

Herstel van het wandelpad
De afsluitende werkzaamheden betreffen het herstellen van het wandelpad, het Jaagpad. Er wordt op de kruin van de dijk een half verharding van (steen)split met leem aangebracht. De planning is dat er rond 10 september weer over het Jaagpad gewandeld kan worden.

Tekstbron: Waterschap Vallei & Veluwe

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in