Tag: hanzejaar

Denk mee over het “Hanzejaar 2023”

uitnodiging inspiratiebijeenkomst In 2023 vindt het Hanzejaar plaats. Dat jaar staan de 9 Hanzesteden in OostNederland een jaar lang in het teken van het Hanze-gedachtengoed....