Tag: Waterschap Vallei en Veluwe.

Dijkverbetering Apeldoorns Kanaal

De dijken naast het Apeldoorns Kanaal worden verbeterd. Daarom is het populaire fiets- en wandelpad langs de Hezenberg van de Dijkstoel naar de Hezenbergersluis...

Jacob wacht een jaar na de dijkdoorbraak nog op zijn schadevergoeding

Bijna een jaar geleden hadden we te maken met enorme wateroverlast in de provincie. Er brak begin juli zelfs een dijk door en de...

Waterschap Vallei en Veluwe stelt onttrekkingsverbod oppervlaktewater in

Vanaf woensdag 18 mei 2022 geldt in het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe een verbod op onttrekking uit oppervlaktewater waarop geen aanvoer mogelijk...

Werkzaamheden fietspad langs de Hezenberg begonnen

Het Dijkstoelpad, dat is het fietspad langs de Hezenberg, dat loopt van de oude sluis naar het Bastion, is afgesloten vanwege werkzaamheden. Inmiddels zijn...

Afsluiting Opbroeksepad vanwege dijkverbetering

Het Opbroeksepad dat van de Hezenbergersluis naar Het Bastion loopt, zal met ingang van 1 april 2022 worden afgesloten. Deze afsluiting duurt tot medio...

Noord Veluwse gemeenten én waterschap werken aan een klimaat-robuuste regio

De gemeenten Hattem, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten én Waterschap Vallei en Veluwe hebben verkend hoe zij bij het bouwen van woningen...

Deel je foto’s van hoog water met het waterschap

Waterschap Vallei en Veluwe vraagt foto's om water op de kaart zetten. Veel mensen hebben foto’s gemaakt van de hoeveelheid water in ons gebied....

Scheuren in asfalt door werkzaamheden aan dijk Wapenveld

Waterschap Vallei en Veluwe heeft de werkzaamheden aan de dijk bij Wapenveld moeten verplaatsen, omdat er scheuren in het asfalt zijn ontstaan. Het waterschap...

Werkzaamheden IJsseldijk langs Apeldoorns Kanaal

Het dijktraject IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal wordt verbeterd om ook in de toekomst aan de veiligheidsnorm te blijven voldoen. Het gaat om de...

Blauwalg geconstateerd in de Waa

Er is blauwalg geconstateerd in de Waa. Door de gemeente zijn waarschuwingsborden geplaatst. Mensen wordt geadviseerd niet te gaan zwemmen in het water (alhoewel...