Tag: Waterschap Vallei en Veluwe.

Waterschap maakt maatregelen klimaatadaptatie extra interessant

Voorwaarden versoepeld, hogere subsidiebedragen Inwoners van Hattem, een van de gemeenten binnen het beheergebied van waterschap Vallei en Veluwe, die maatregelen nemen om hun leefomgeving...

Nationale Kraanwaterdag

Nationale Kraanwaterdag trekt vandaag met meer dan 250.000 deelnemende basisschoolleerlingen een recordaantal voor een gezonde start van het nieuwe schooljaar. In het Vitens gebied...

Ook voor Polder Hattem geldt nu een onttrekkingsverbod

Met ingang van zaterdag 13 augustus 2022 geldt voor het inlaatgebied Polder Hattem een onttrekkingsverbod. Het verbod geldt voor categorie 4 van de landelijke...

Het is bouwvak maar de dijk ‘werkt’ door -Update-

Update van De Dijkenbouwers: Tot 5 augustus wordt er door ons gewerkt. In de eerste week van augustus vindt er met name in delen...

Jeugdbestuur waterschap presenteert agenda en zoekt nieuwe leden

Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft sinds september 2021 een jeugdbestuur dat bestaat uit jongeren die de wereld een beetje water(schaps)bewuster maken. Dit jeugdbestuur...

Dijkverbetering Apeldoorns Kanaal

De dijken naast het Apeldoorns Kanaal worden verbeterd. Daarom is het populaire fiets- en wandelpad langs de Hezenberg van de Dijkstoel naar de Hezenbergersluis...

Jacob wacht een jaar na de dijkdoorbraak nog op zijn schadevergoeding

Bijna een jaar geleden hadden we te maken met enorme wateroverlast in de provincie. Er brak begin juli zelfs een dijk door en de...

Waterschap Vallei en Veluwe stelt onttrekkingsverbod oppervlaktewater in

Vanaf woensdag 18 mei 2022 geldt in het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe een verbod op onttrekking uit oppervlaktewater waarop geen aanvoer mogelijk...

Werkzaamheden fietspad langs de Hezenberg begonnen

Het Dijkstoelpad, dat is het fietspad langs de Hezenberg, dat loopt van de oude sluis naar het Bastion, is afgesloten vanwege werkzaamheden. Inmiddels zijn...

Afsluiting Opbroeksepad vanwege dijkverbetering

Het Opbroeksepad dat van de Hezenbergersluis naar Het Bastion loopt, zal met ingang van 1 april 2022 worden afgesloten. Deze afsluiting duurt tot medio...