Tag: Waterschap Vallei en Veluwe.

Jaarverslag Waterschap Vallei en Veluwe gepresenteerd

Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van water, landbouw, woningbouw, duurzame energieopwekking, herstel van biodiversiteit en aanpassingen aan het veranderende klimaat. Het...

Hoge waterstand ‘Je hoort er klaar voor te staan’

De Rijn bij Lobith bereikte donderdag 28 december de hoogste waterstand. De waterpeilen op de Rijn en op de IJssel zullen de komende dagen...

Hattemers hoeven zich geen zorgen te maken

In de Hoenwaard werd maandag 18 december de hoogste waterstand verwacht. Daarna treedt de daling in. Op donderdag 14 december werd gecontroleerd water ingelaten....

Waterschap maakt maatregelen klimaatadaptatie extra interessant

Voorwaarden versoepeld, hogere subsidiebedragen Inwoners van Hattem, een van de gemeenten binnen het beheergebied van waterschap Vallei en Veluwe, die maatregelen nemen om hun leefomgeving...

Nationale Kraanwaterdag

Nationale Kraanwaterdag trekt vandaag met meer dan 250.000 deelnemende basisschoolleerlingen een recordaantal voor een gezonde start van het nieuwe schooljaar. In het Vitens gebied...

Ook voor Polder Hattem geldt nu een onttrekkingsverbod

Met ingang van zaterdag 13 augustus 2022 geldt voor het inlaatgebied Polder Hattem een onttrekkingsverbod. Het verbod geldt voor categorie 4 van de landelijke...

Het is bouwvak maar de dijk ‘werkt’ door -Update-

Update van De Dijkenbouwers: Tot 5 augustus wordt er door ons gewerkt. In de eerste week van augustus vindt er met name in delen...

Jeugdbestuur waterschap presenteert agenda en zoekt nieuwe leden

Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft sinds september 2021 een jeugdbestuur dat bestaat uit jongeren die de wereld een beetje water(schaps)bewuster maken. Dit jeugdbestuur...

Dijkverbetering Apeldoorns Kanaal

De dijken naast het Apeldoorns Kanaal worden verbeterd. Daarom is het populaire fiets- en wandelpad langs de Hezenberg van de Dijkstoel naar de Hezenbergersluis...

Jacob wacht een jaar na de dijkdoorbraak nog op zijn schadevergoeding

Bijna een jaar geleden hadden we te maken met enorme wateroverlast in de provincie. Er brak begin juli zelfs een dijk door en de...