Jaarverslag Waterschap Vallei en Veluwe gepresenteerd

Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van water, landbouw, woningbouw, duurzame energieopwekking, herstel van biodiversiteit en aanpassingen aan het veranderende klimaat. Het waterschap werkt hier, met het belastinggeld, dagelijks aan. Veilig, voldoende en schoon water.

In het publieksjaarverslag zie en lees je hoe het waterschap vorig jaar samen met partners werkte aan schoon en voldoende water, waterveiligheid en een gezonde leefomgeving. Door middel van video’s, interviews en foto’s beleef je hun werk. In het publieksjaarverslag komen vragen aan bod als:
Hoe baggeren we duurzaam?
Hoe werken we samen met agrariërs?
Wat houdt de renovatie van een cultuurhistorische sluis in?
Natuurlijk blikt men ook terug op de waterschapsverkiezingen. Bekijk het jaarverslag op https://www.vallei-veluwe.nl/jaarverslag2023.

Versterken dijken en biodiversiteit
‘Het was een nat jaar, terwijl de zomer juist heel droog was. Iets dat we steeds vaker tegenkomen vanwege klimaatverandering. Dat maakt ons werk rondom te veel en te weinig water steeds zichtbaarder. Maar we doen meer. Zo renoveerden we bijvoorbeeld waterwerken en werkten we ook dit jaar weer hard aan het versterken van dijken, het verbeteren van de biodiversiteit en het verduurzamen van onze eigen werkzaamheden. Waarom we dit doen, met wie we dit samen doen, hoeveel geld we hieraan uitgeven en wat de resultaten zijn, lees je terug in ons jaarverslag’, aldus het waterschap.

Over het Waterschap
Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd rioolwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in